Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021 în anul 2021

Hotărârea 1 din 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2020, în valoare de 1.345.626,16 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenți
19.01.2021
Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2021
19.01.2021
Hotărârea 3 din 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47 din 16.12.2020 privind aprobarea nivelurilor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, Județul Prahova
19.01.2021
Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea ,, Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2021
Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului asistenților personaIi ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova anul 2021
Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de, sau reprezentare in litigiile juridice ale Consiliului local Gorgota si Comunei Gorgota, județul Prahova pentru anul 2021
Hotărârea 7 din 2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Corgota ân anul 2021
Hotărârea 8 din 2021 privind aprobarea organiziirii, în anul 2021, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
Hotărârea 9 din 2021 privind aprobarea retelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Hotărârea 10 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A. T. Comuna Gorgota, judetul Prahova
Hotărârea 11 din 2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activitiitii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021
Hotărârea 12 din 2021 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, judetul Prahova
Hotărârea 13 din 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Gorgota, județul Prahova
Hotărârea 14 din 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Gorgota, județul Prahova
Hotărârea 18 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1), Intocmire PUD..."
Hotărârea 19 din 2021 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorrii de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1)...
Hotărârea 15 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( martie - mai 2021)
Hotărârea 16 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 2 din 08.01.2021 pentru aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2021
Hotărârea 17 din 2021 privind aprobarea închirierii unui imobil (teren şi constructie) domeniu privat al Comunei Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Hotărârea 33 din 2021 privind completarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2021 aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 7 din 28.01.2021
Hotărârea 34 din 2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situa,tia de extremă dificultate
Hotărârea 35 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Hotărârea 36 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 37 din 2021 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL aferentă obiectivului de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 38 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2021-2022
Hotărârea 39 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitară -A.D.I. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea Cererii de finanţare în cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota,judeţul Prahova"
Hotărârea 42 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie -decembrie 2021)
Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, judetul Prahova
Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 45 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gorgota în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat - Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ
Hotărârea 46 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asocia,tia de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.J. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 47 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova
Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor...
Hotărârea 50 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Hotărârea 51 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 52 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Hotărârea 53 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova