Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2024

20 12.06.2024 12.06.2024 Hotărârea 20 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
19 08.05.2024 08.05.2024 Hotărârea 19 din 2024 privind asocierea Comunei Gorgota cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei şi podeţe de acces În comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
18 08.05.2024 08.05.2024 Hotărârea 18 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
17 08.04.2024 08.04.2024 Hotărârea 17 din 2024 privind aprobarea introducerii obiectivului de investiţii „Demolare şi construire Şcoala Gimnazială sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, judeţul Prahova din cadrul Unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota, jude,tul Prahova în Programul national de investitii „Şcoli sigure şi sănătoase„ (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
16 08.04.2024 08.04.2024 Hotărârea 16 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (aprilie - iunie 2024) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
15 28.03.2024 28.03.2024 Hotărârea 15 din 2024 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954. 742, 30 lei (50 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER, JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
14 28.03.2024 28.03.2024 Hotărârea 14 din 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr.17 din 10.04.2023 privind aprobarea contractării şi-sau garantării unei finanţări rambursabile interne sau externe în valoare 4.000.000 lei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
13 15.03.2024 15.03.2024 Hotărârea 13 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2024 (Hotărâre PDF!
Anexă!)
Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
12 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 12 din 2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 - 2027 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
11 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 11 din 2024 privind modificarea H.C.L. Gorgota nr. 60 din 07.12.2023 privind implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă În comuna Gorgota, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
10 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 10 din 2024 privind aprobarea Programului de actiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi marginalizării sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelara din cadrul Primăriei comunei Gorgota,judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
9 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 9 din 2024 privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Gorgota, pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
8 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 8 din 2024 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Gorgota, pentru perioada 2024-2034" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
7 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 7 din 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Actul nu a fost contrasemnat de secretar general,Anca Dănilă, din cauza conflictului de interese raportat la funcția avută și obiectul actului în cauză
6 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 6 din 2024 privind aprobarea asigurării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Actul nu a fost contrasemnat de secretar general,Anca Dănilă, din cauza conflictului de interese raportat la funcția avută și obiectul actului în cauză
5 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 5 din 2024 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
4 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 4 din 2024 privind aprobarea retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2024-2025, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
3 04.01.2024 04.01.2024 Hotărârea 3 din 2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2023, În valoare de 10131,87 lei, din excedentul bugetului local (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
2 04.01.2024 04.01.2024 Hotărârea 2 din 2024 privind aprobarea Listei de investitii provizorii finanțate din bugetul local si a Listei de investitii provizorii finanțate din bugetul creditelor interne pentru anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
1 04.01.2024 04.01.2024 Hotărârea 1 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (ianuarie - martie 2024) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru