Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Legislație

Constituția României
LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001
LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali
ORDONANŢA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici*)
LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică
ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilități publice
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
Ordonanta de Urgenta 57 din 03.07.2019