Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2024

20 07.06.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 20 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local 12.06.2024 Hotărâre PDF!
19 30.04.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 19 din 2024 privind asocierea Comunei Gorgota cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei şi podeţe de acces În comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local 08.05.2024 Hotărâre PDF!
18 30.04.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 18 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local 08.05.2024 Hotărâre PDF!
17 05.04.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 17 din 2024 privind aprobarea introducerii obiectivului de investiţii „Demolare şi construire Şcoala Gimnazială sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, judeţul Prahova din cadrul Unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota, jude,tul Prahova în Programul national de investitii „Şcoli sigure şi sănătoase„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 2227 /OS.O t.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea introducerii obiectivului de investiţii „Demolare şi construire Şcoala Gimnazială sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, judeţul Prahova„ din cadrul Unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota, judeţul Prahova în Programul naţional de investiţi 08.04.2024 Hotărâre PDF!
16 05.04.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 16 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (aprilie - iunie 2024) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 2224/05.04.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2024) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Raportul nr. 2225/05.0 A .2024 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, 08.04.2024 Hotărâre PDF!
15 20.03.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 15 din 2024 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954. 742, 30 lei (50 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER, JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 2003/27.03.2024 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.FJ.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954. 742, 30 lei (50 % Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota 28.03.2024 Hotărâre PDF!
14 20.03.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 14 din 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr.17 din 10.04.2023 privind aprobarea contractării şi-sau garantării unei finanţări rambursabile interne sau externe în valoare 4.000.000 lei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Referatul de aprobare nr. 1861/20.03.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărârii

Consiliului Local Gorgota nr.17 /10.04.2023 privind aprobarea contractării şi/sau garantării

28.03.2024 Hotărâre PDF!
13 11.03.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 13 din 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2024 (Proiect PDF!
Anexă PDF!)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 1641/11.03.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 1642/11.03.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local

15.03.2024 Hotărâre PDF!
Anexă PDF!
12 02.02.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 12 din 2024 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 - 2027 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 731/02.02.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului

local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru anii 2025 - 2027 al comunei Gorgota, judeţul Prahova;

09.02.2024 Hotărâre PDF!
10 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 10 din 2024 privind aprobarea Programului de actiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi marginalizării sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelara din cadrul Primăriei comunei Gorgota,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 531/23.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 532/23.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Programului de actiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi marginalizării sociale al Compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelara din cadrul Primăriei comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Raport 31.01.2024 Hotărâre PDF!
9 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 9 din 2024 privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Gorgota, pentru anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 280/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 281/11.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale administrate şi finan,tate din bugetul Consiliului Local Gorgota, pentru anul 2024; -Raportul nr. 530/23.01.2024 întocmit de secretarul general al com 31.01.2024 Hotărâre PDF!
8 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 8 din 2024 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Gorgota, pentru perioada 2024-2034" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 278/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 279/11.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Gorgota, pentru perioada 2024-2034"; -Raportul nr. 500/22.01.2024 întocmit de secretarul general al Primăriei comunei Gorgota, ju 31.01.2024 Hotărâre PDF!
7 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 7 din 2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 276/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 277 /11.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea decontării

cheltuielilor de

Actul nu a fost contrasemnat de secretar general,Anca Dănilă, din cauza conflictului de interese raportat la funcția avută și obiectul actului în cauză 31.01.2024 Hotărâre PDF!
6 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 6 din 2024 privind aprobarea asigurării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 274/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 275/11.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea asigurării

cerinţelor minime d

Actul nu a fost contrasemnat de secretar general,Anca Dănilă, din cauza conflictului de interese raportat la funcția avută și obiectul actului în cauză 31.01.2024 Hotărâre PDF!
5 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 5 din 2024 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 272/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 273/11.01.2024 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea numărului

asistenţilor persona

31.01.2024 Hotărâre PDF!
4 11.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 4 din 2024 privind aprobarea retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2024-2025, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 270/11.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

• Referatul de aprobare nr. 271/11.01.2024 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor

de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2024-2025, la nivelul comunei

AVIZUL CONFORM al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova comunicat prin adresa nr. 8850/03.01.2024 şi înregistrată la comuna Gorgota sub nr. 73/04.01.2024 31.01.2024 Hotărâre PDF!
3 03.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2024 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2023, în valoare de 10131,87 lei, din excedentul bugetului local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 36/03.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 37 /03.01.2024 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune Listei de investitii provizorii finantate

d

04.01.2024 Hotărâre PDF!
2 03.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2024 privind aprobarea Listei de investitii provizorii finanțate din bugetul local si a Listei de investitii provizorii finanțate din bugetul creditelor interne pentru anul 2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 36/03.01.2024 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 37 /03.01.2024 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune Listei de investitii provizorii finantate

d

04.01.2024 Hotărâre PDF!
1 03.01.2024 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (ianuarie - martie 2024) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei

luni (ianuarie - martie 2024) nr. 33/03.01.2024;

-Referatul de aprobare nr. 34/03.01.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2024 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

&l

04.01.2024 Hotărâre PDF!