Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Documente necesare urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Documente necesare emiterii autorizației de construire
Documente necesare emiterii certificatului de urbanism
Documente necesare pentru autorizația de desființare
Etapele necesare realizării lucrărilor de construcții
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
Anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 13)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F.14)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 15)
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (F. 16)