Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Primar-Dumitru Ionuț Nicolae

Primar Gorgota
(Motto: "Mintea nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreținut !" - Plutarch)


De la bun început am fost conștient că Administrația Locală are obligația să propună comunității programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am facut tot ce mi-a stat în putință să modernizez această comună și să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană.

Fiind un locuitor al comunei am realizat că trebuie sa cunosc mai bine posibilitățile de dezvoltare economico-socială a localității unde locuiesc și unde îmi desfășor activitatea profesională.

În momentul preluării mandatului de primar, în anul 2012, în comuna noastră am identificat următoarele deziderate ce mi-am propus să le pun în aplicare pâna în anul 2020:

 • extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan astfel încât aceasta să crească de la o acoperire a necesarului populației de la 70% la 100%.Pentru îndeplinearea acestui obiectiv, conform estimarilor noastre , ne sunt necesari 500.000 Euro fără T.V.A.
 • extinderea rețelei de canalizare de la 40% grad de acoperire a comunei la 100%. Această extindere, va reduce impactul asupra calității factorilor de mediu datorat deficiențelor în cadrul sistemului de coletare și epurare a apelor uzate menajere la nivelul localității. Realizarea stației de epurare și tratare a apelor reziduale reprezintă un element primordial în dezvoltarea societății actuale, localitatea urmând a se integra în limitele de poluare admise de Uniunea Europeană. Valoarea acestui proiect este estimată la 1.520.000 Euro fără T.V.A.
 • extinderea rețelei de apa potabilă de la un grad de acoperire de 40% la 100%. Acest proiect a carui valoarea este estimată la aproximativ 500.000 Euro fără T.V.A., va acoperi necesarul de apă potabilă al populației, și totodată va fi asigurată o calitate corepunzătoare a acesteia;
 • modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești din satele comunei. Efortul investițional este aproximat la cca.760.000 Euro fără T.V.A. Acest obiectiv de investiții va creea posibilitatea de acces neîngrădit al locuitorilor, agenților economici și turiștilor la infrastructura de bază, și va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitor a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente;
 • modernizarea și întreținerea sistemului rutier se afla în viziunea noastră pe termen mediu, astfel că pentru îndeplinirea cu succes a acestui obiectiv ne sunt necesari 80.000 Euro fara T.V.A.
 • pentru constuirea unui punct de intervenție pentru pompieri și dotarea acestuia cu Autospecială P.S.I., volă, buldo-excavator, tractor cu remorcă și alte dotări specifice, ne-ar fi necesari 380.000 de Euro fără T.V.A.
 • ne-am propus să construim trotuare, dale și rigole de scurgere a apei în toate satele comunei, obiectiv de investiții pentru care ne-ar fi necesari 300.000 Euro fără T.V.A.
 • dorim să amenajăm și să dotam un centru de joacă destinat celor mici, prin care să creem un spațiu prietenos, familiar și iubit care să stimuleze imaginația și creativitatea. Prin acest proiect inteționăm să stimulăm implicarea părinților in educația copiilor și totodată să se constituie într-un spațiu ce va fi pus la dispoziția copiilor pentru activități artistice, sărbători festive, educative și sportive cu și pentru copii. Estimăm ca ar fi necesari pentru acest proiect 200.000 Euro fără T.V.A.
 • ne-am propus ca în parteneriat cu Administrația Națională "Apele Române" să efectuăm lucrări de regularizare, decolmatare, apărări de maluri pe cursurile de apă;
 • creșterea gradului de confort și siguranță pe timpul nopții pentru cetățenii comunei Gorgota prin modernizarea rețelei de iluinat electric; prin acest obiectiv dorim totodată să creștem randamentul energetic la sistemele de iluminat;
 • în viziunea noastră, un centru de tip "after school" ar creea forme de asigurare a pregătirii elevilor după orele de școală până la venirea părinților de la serviciu, ar diminua timpul de pregătire al lecțiilor, ar echilibra raportul activitate-odihnă-joacă, s-ar urmări succesul școlar și s-ar pune la dispoziția copilului un personal calificat:învățători, profesori, instructori;
 • în localitatea Poenarii Apostoli dorim să creem o bază sportivă, menita să îmbunătățească condițiile de practica a sporturilor în special în rândul școlarilor și al tinerilor;

Pentru toate acest proiecte, vom încerca atragerea de fonduri europene, de la bugetul de stat, de la bugetul local și prin inițierea unor parteneriate.

Dumnezeu să ne ajute !
Primar,
Dumitru Ionuț-Nicolae