Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local în anul 2015

Hotărârea 51 a Consiliului Local privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
2015
Hotărârea 57 din 2015 privind încadrarea terenurilor pe zone și categorii de folosință, în intravilan și extravilan la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2015