Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Mediu

În comuna Gorgota nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurator al comunei.

Poluarea se realizează din deversarea deșeurilor în locuri neamenajate, care deterioarează terenul în locurile unde este depozitat.

Închiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunală și salubritate și organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor fac parte din viziunea administrației în urmatorii ani pentru dezvoltarea durabilă a comunei.