Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local în anul 2017

Hotărârea 1 din 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2016
2017
Hotărârea 2 din 2017 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat", pentru anul 2017
2017
Hotărârea 3 din 2017 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017, la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova
2017
Hotărârea 4 din 2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2017
Hotărârea 5 din 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova pentru anul 2017
2017
Hotărârea 6 din 2017 privind revocarea HCL 28 din 30.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare Cămin Cultural-Extindere Corp C1, Desființare Anexă C2..."
2017
Hotărârea 7 din 2017 privind revocarea HCL nr.29 din 30.06.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare Cămin Cultural-Extindere Corp C1, Desființare Anexă C2..."
2017
Hotărârea 8 din 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare Cămin Cultural-Extindere Corp C1, Desființare Anexă C2..."
2017
Hotărârea 9 din 2017 privind implementarea proiectului "Modernizare Cămin Cultural-Extindere Corp C1, Desființare Anexă C2..."
2017
Hotărârea 10 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință
2017
Hotărârea 11 din 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețele de canalizare în comuna Gorgota, județul Prahova"
2017
Hotărârea 12 din 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova"
2017
Hotărârea 13 din 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota, județul Prahova, anexă la HCL 23 din 1999
2017
Hotărârea 14 din 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare grădiniță..."
2017
Hotărârea 15 din 2017 privind implementarea proiectului "Desființare grădiniță..."
2017
Hotărârea 16 din 2017 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local...
2017
Hotărârea 17 din 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017...
2017
Hotărârea 18 din 2017 privind aprobarea organizării în anul 2017 a evenimentului "Căsătoria de aur", prin acordarea unor premii și diplome de excelență familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie
2017
Hotărârea 19 din 2017 privind mandatarea reprezentantului legal al comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea exercitării votului în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociației de...
2017
Hotărârea 20 din 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, a tabelului nominal privind transformarea unor posturi, precum și...
2017
Hotărârea 21 din 2017 privind aprobarea aderării Municipiului Onești, județul Bacău și Municipiului Cîmpulung, județul Argeș, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă-Canal Constanța"
2017
Hotărârea 22 din 2017 privind modificarea HCL.31 din 2016 privind completarea inventarului bunurilor...
2017
Hotărârea 23 din 2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sandu Ioan și declararea vacantării locului de consilier local
2017
Hotărârea 24 din 2017 privind înființarea Serviciului public de Gospodărire Comunală al comunei Gorgota, județul Prahova
2017
Hotărârea 25 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință
2017
Hotărârea 27 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri
2017
Hotărârea 28 din 2017 prvind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții:''Amenajare trotuare..."
2017
Hotărârea 29 din 2017 privind aprobarea majorării tarifului de colectare, transport și transfer de deșeuri menajere
2017
Hotărârea 30 din 2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Veronica...
2017
Hotărârea 31 din 2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Vasile Tudora...
2017
Hotărârea 32 din 2017 privind modificarea și completarea HCL nr.6 din 27.06.2017...
2017
Hotărârea 33 din 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate...
2017
Hotărârea 34 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017...
2017
Hotărârea 35 din 2017 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local Gorgota, județul Prahova
2017
Hotărârea 36 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale...
2017
Hotărârea 37 din 2017 privind aprobarea finanțării proiectului "Reparația Căminului Cultural din satul Cenac" propus de Primăria satului Cenac, raionul Cimișlia, din Republica Moldova
2017
Hotărârea 38 din 2017 privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei scrisori de garanție...
2017
Hotărârea 39 din 2017 privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național...
2017
Hotărârea 40 din 2017 privind aprobarea Memoriului Justificativ și a indicatorilor tehnico-economici....
2017
Hotărârea 41 din 2017 privind implementarea proiectului "Achiziția de utilaje performante pentru dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunala din comuna Gorgota, județul Prahova"
2017
Hotărârea 42 din 2017 privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare...
2017
Hotărârea 43 din 2017 privind validarea a două mandate de consilieri locali
2017
Hotărârea 44 din 2017 privind încetarea prevederilor HCL 23 din 31.05.2017
2017
Hotărârea 45 din 2017 privind modificarea și completarea HCL nr.6 din 27.06.2017
2017
Hotărârea 46 din 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale
2017
Hotărârea 47 din 2017 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ion Vasilica
2017
Hotărârea 48 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local...
2017
Hotărârea 49 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință
2017
Hotărârea 50 din 2017 privind aprobarea desființării grădiniței situată în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli
2017
Hotărârea 51 din 2017 privind aprobarea documentației pentru PUD-ridicare restricție de construcție...
2017
Hotărârea 52 din 2017 privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de garantare a creditelor
2017
Hotărârea 53 din 2017 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate..."
2017
Hotărârea 54 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
2017
Hotărârea 55 din 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local...
2017
Hotărârea 56 din 2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local...
2017
Hotărârea 57 din 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota
2017
Hotărârea 26 din 2017 privind desemnarea reprezentantului Consilului Local Gorgota, în calitate de observator
2017
Hotărârea 58 din 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2017
2017
Hotărârea 59 din 2017 privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gorgota, Județul Prahova
2017
Hotărârea 60 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al comunei Gorgota, județul Prahova
2017
Hotărârea 61 din 2017 modificarea Anexei de la HCL nr.11 din 15.03.2017
2017
Hotărârea 62 din 2017 privind modificarea Anexei de la HCL nr.55 din 25.10.2017
2017
Hotărârea 63 din 2017 privind modificarea Anexei la HCL nr.12 din 15.03.2017
2017
Hotărârea 64 din 2017 privind modificarea Anexei la HCL nr.56 din 2017
2017
Hotărârea 65 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință
2017
Hotărârea 66 din 2017 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
2017
Hotărârea 67 din 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Gorgota, județul Prahova
2017