Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Infrastructură

★Infrastructura de transport
AvionPrincipalele cai de acces in comuna:
 • DN 1;
 • DJ 101 E;
Drumuri comunale :
 • modernizate (asfaltate) – 21,20 Km;
Comuna Gorgota se află poziționată în apropiere de orașe importante, ceea ce îi sporește potențialul.:

 • Ploiești – 30 km, reședința județului Prahova - DJ 100 B – DN 1 ;
 • București – 60 km, capitala tarii - DJ 100 B – DN 1;
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe pana la cele mai importante căi de acces:
 • Gara – in comuna - Crivina;
 • DN – 5 km;
 • Autostrada – 15 km – A 3;
 • Cale ferată industrială – în comună;
 • Aeroport – 28 km, București Otopeni;
 • Port – 106 km;
 • Benzinărie – în comună


★Infrastructura de utilități

Satele componente ale comunei Gorgota dispun de o serie de rețele și echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.


 • ElectricitateElectricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în procent de 100% la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Alimentarea cu energie electrică a comunei se face cu o rețea de distribuție de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din rețeaua de 110 KV. Rețeaua de joasă tensiune, tip aerian, destinată consumatorilor casnici și iluminatului public, este racordată la posturi de tip aerian. Rețelele electrice sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de mercur.

 • Gaz – în prezent locuitorii comunei beneficiază de rețeaua de alimentare cu gaz metan, în proportie de 70 %. Consiliul local are în plan pentru perioada 2015 - 2020 extinderea acesteia până la acoperirea întregului necesar.
 • Canalizare – comuna beneficiază de rețea de canalizare, în proporție de 40%, urmărindu-se extinderea ei pe perioada 2015 – 2020.
 • Apa potabilă –există rețea de apă potabilă în localitate, în proporție de 40%, urmărindu-se extinderea ei pe perioada 2015-2020;
 • Drum – Drumurile sunt asfaltate în proporție de 90%, fiind necesară extinderea lor în perioada 2015 – 2020.
 • Infrastructura de telecomunicații din comuna Gorgota este bine dezvoltată. În ultimii 5 ani domeniul telecomunicațiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datorează în principal apariției și promovării unor produse și servicii noi și a diversificarii celor existente. Cea mai mare rată de dez­voltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de internet și al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potențialul în domeniul telecomunicațiilor este încă departe de a fi epuizat.

Pentru protejarea cetățenilor în cazul situaților de urgență, cum ar fi: inundații, incendii, secete, înzăpeziri, administrația publică locală va încheia parteneriate cu administrațiile publice locale învecinate pentru achiziționarea de: autospecială PSI, buldo-excavator, volă, tractor cu remorcă, pentru Centrul Zonal de Intervenție Rapidă.