Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Situația islazului comunal

HCL 7 din 30.01.2013 privind aprobarea, în principiu, a diminuării islazului comunal, parte a domeniului privat al comunei Gorgota, județul Prahova...
Hotărârea 28 din 09.05.2013 privind aprobarea, în principiu, a diminuării izlazului comunal, parte a domeniului privat...
Ordinele prefectului nr.113 și 112
Titlu de proprietate nr.36 și 92439
Hotărârea 9470 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și a celor forestiere
Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației privind organizarea pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gorgota.
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, județul Prahova, prin atribuire directă.