Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local în anul 2019

Hotărârea 1 din 2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2018 în valoare de 1.845.148,28 lei din excedentul bugetului local
2019
Hotărârea 2 din 2019 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2019
2019
Hotărârea 3 din 2019 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2019
2019
Hotărârea 4 din 2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență, și sau de reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota și Comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2019
2019
Hotărârea 5 din 2019 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se dasfășoară în comuna Gorgota în anul 2019
2019
Hotărârea 6 din 2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 și utilizarea în anul 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
2019
Hotărârea 7 din 2019 privind aprobarea asocierii Comunei Gorgota cu unitățile administrativ-teritoriale Șirna, Tinosu și Poienarii-Burchi în vederea constituirii "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Edil Gaz Prahova Sud"
2019
Hotărârea 8 din 2019 privind aprobarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor" al comunei Gorgota, județul Prahova
2019
Hotărârea 9 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (februarie-aprilie 2019)
2019
Hotărârea 10 din 2019 privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova, în Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova
2019
Hotărârea 11 din 2019 privind stabilirea componenței Echipei Mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2019
Hotărârea 12 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparaatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2019
2019
Hotărârea 13 din 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții "Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe de acces"
2019
Hotărârea 14 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețele de canalizare și apă în comuna Gorgota"
2019
Hotărârea 15 din 2019 privind însușirea Actului adițional nr.1 la Contractul de lucrări nr.5695 din data de 27.09.2018
2019
Hotărârea 16 din 2019 privind aprobarea închirierii pajiștilor(pășunilor) din patrimoniul privat al comunei Gorgota, județul Prahova
2019
Hotărârea 17 din 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețele de canalizare..."
2019
Hotărârea 18 din 2019 privind aprobarea documentației pentru PUD-Ridicare restricție de construire teren zona centrală....
2019
Hotărârea 19 din 2019 privind aprobarea documentației pentru PUZ-extindere intravilan (S=1632) și schimbare parțială...
2019
Hotărârea 20 din 2019 privind însușirea Actului adițional nr.1 la Contractul de lucrări nr.7226 din data de 12.12.2018
2019
Hotărârea 21 din 2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020...
2019
Hotărârea 22 din 2019 privind modificarea Anexei la HCL 6 din 31.01.2019 privind utilizarea excedentului anual...
2019
Hotărârea 23 din 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimarea bugetului...
2019
Hotărârea 24 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni
2019
Hotărârea 25 din 2019 privind modificarea HCL 55 din 25.10.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat...
2019
Hotărârea 26 din 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drumuri locale..."
2019
Hotărârea 27 din 2019 privind aprobarea organizării în anul 2019 a evenimentului "Căsătoria de aur" prin acordarea unor premii și diplome de excelență...
2019
Hotărârea 28 din 2019 privind aprobarea prelungirii valabilității documentației pentru PUZ-Parcelare teren(S=2629m.p.) și modificare indicatori urbanistici...
2019
Hotărârea 29 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gorgota...
2019
Hotărârea 30 din 2019 privind modificarea Anexei la HCL 6 din 31.01.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea...
2019
Hotărârea 31 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 32 din 2019 privind aprobarea valorii neeligibile necesară finanțării obiectivului de investiții "Modernizare cămin cultural-extindere Corp C1, desființare anexă C2..."
2019
Hotărârea 33 din 2019 privind însușirea Actului adițional nr.1 la Acordul de Cooperare încheiat la data de 11.10.2014 între Comuna Gorgota...
2019
Hotărârea 34 din 2019 privind participarea unor categorii de elevi care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat...
2019
Hotărârea 35 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota...
2019
Hotărârea 36 din 2019 privind însușirea Actului adițional nr.2 la Contractul de lucrări nr.5695 din data de 27,09,2018
2019
Hotărârea 37 din 2019 privind modificarea și completarea HCL 26 din 20.07.2018 privind aprobarea finanțării...
2019
Hotărârea 38 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
2019
Hotărârea 39 din 2019 privind modificarea Anexei la HCL nr.6 din 31.01.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local...
2019
Hotărârea 40 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 41 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2019
2019
Hotărârea 42 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 43 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 44 din 2019 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova, cu Consiliul Județean în vederea realizării obiectivului de investiții "Extindere rețele de canalizare..."
2019
Hotărârea 45 din 2019 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova, cu Consiliul Județean în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare trotuare..."
2019
Hotărârea 46 din 2019 privind însușirea Contractului de vânzare autovehicul nr.PH3969 din 13.07.2019
2019
Hotărârea 47 din 2019 privind transmiterea fără plată din administrarea comunei Gorgota a autoturismului Opel Astra...
2019
Hotărârea 48 din 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorgota în Consiliul de Administrație și...
2019
Hotărârea 49 din 2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat...
2019
Hotărârea 50 din 2019 privind stabilirea limitelor minime ale chiriei pentru imobile (spații, clădiri și terenuri) aflate în...
2019
Hotărârea 51 din 2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT-Comuna Gorgota...
2019
Hotărârea 52 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2019
2019
Hotărârea 53 din 2019 privind revocarea parțială a HCL nr.41 din 29.08.2019...
2019
Hotărârea 54 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate...
2019
Hotărârea 55 din 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019...
2019
Hotărârea 56 din 2019 privind modificarea anexei la HCL 56 din 25.10.2017 privind asigurarea finanțării...
2019
Hotărârea 57 din 2019 privind majorarea capitalului social al SC Edil Canal Serv Gorgota SRL
2019
Hotărârea 58 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local...
2019
Hotărârea 59 din 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni...
2019
Hotărârea 60 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota...
2019
Hotărârea 61 din 2019 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli...
2019
Hotărârea 62 din 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici...
2019
Hotărârea 63 din 2019 privind însușirea contractului de vânzare-cumpărare Tractor John Deere...
2019
Hotărârea 64 din 2019 privind modificarea și completarea HCL 11 din 28.02.2019 privind stabillirea componenței Echipei Mobile...
2019
Hotărârea 65 din 2019 privind asocierea comunei Gorgota cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții...
2019
Hotărârea 66 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, pe anul 2019
2019