Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 66 din 2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, pe anul 2019