Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența dispozițiilor în anul 2022

Dispoziția 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară
Dispoziția 21 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
Dispoziția 26 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
Dispoziția 1 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022
Dispoziția 2 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2021
Dispoziția 3 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, domiciliați în comuna Gorgota, Județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022
Dispoziția 5 din 2022 privind acordarea ajutorului de deces
Dispoziția 6 din 2022 privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, fmpotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei ide impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, ia Deciziei de impunere nr. 513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021
Dispoziția 7 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 8 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 9 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 10 din 2022 privind încetarea acordării prevăzută la punctul 9 din anexa la Dispoziția primarului nr.89 din 04.11.2021 a stimulentului eduațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția 11 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 12 din 2022 privind încadrarea doamnei..., CNP..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota
Dispoziția 13 din 2022 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția 14 din 2022 privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Gorgota pe anul 2022 şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025
Dispoziția 15 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene
Dispoziția 16 din 2022 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2022
Dispoziția 17 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri, beneficiarilor domiciliati in comuna Gorgota, judetul Prahova, in perioada ianuarie2022 · martie 2022
Dispoziția 18 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară
Dispoziția 19 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 20 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 22 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene
Dispoziția 23 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 24 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 25 din 2022 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului de investitii "DESFIINTARE GRADINITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER"
Dispoziția 27 din 2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 28 din 2022 privind modificarea sumei acordate cu titlu de ajutor social beneficiarilor de venit minim garantat, la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 29 din 2022 privind modificarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 30 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene
Dispoziție 31 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei
Dispoziția 34 din 2022 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova
Dispoziție 32 din 2022 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziție 33 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 35 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția 44 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință extraordinară de îndată
Dispoziția 45 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgom, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
Dispoziția 54 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziție 55 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția 68 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară
Dispoziție 72 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziție 84 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția 86 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară
Dispoziția 105 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
Dispoziția 117 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară