Pixel
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Monitorul Oficial Local

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112

Dispozițiile primarului în anul 2016

Dispoziția 1 din 2016 privind aprobarea bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, al comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 2 din 2016 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei conform Legii nr.342 din 2015, începând cu data de 1 ianuarie 2016
Dispoziția 3 din 2016 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință extraordinară
Dispoziția 4 din 2016 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru ianuarie-martie 2016
Dispoziția 5 din 2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 6 din 2016 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței perioada ianuarie-martie 2016
Dispoziția 7 din 2016 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr.226 din 02.12.2016 privind majorarea salariului brut lunar sau salariilor funcției de bază sau indemnizațiilor de încadrare de care benficiază personalul din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu data de 1 decembrie 2015
Dispoziția 8 din 2016 pentru suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Marin Mirela
Dispoziția 9 din 2016 pentru suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Mitroi Marcela
Dispoziția 10 din 2016 pentru suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Vlad Florian
Dispoziția 11 din 2016 pentru suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Cojocaru Florentina
Dispoziția 12 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Negoiu Maria-Magdalena
Dispoziția 13 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Dragnea Ionuț
Dispoziția 14 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Sandu Cristina
Dispoziția 15 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Ioniță Maria-Carmen
Dispoziția 16 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Florea Georgiana
Dispoziția 17 din 2016 pentru încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Oprea Florian
Dispoziția 18 din 2016 pentru stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Florea Marian
Dispoziția 19 din 2016 pentru încetarea ajutorului social pentru Radu Letiția
Dispoziția 20 din 2016 pentru suspendarea ajutorului social pentru Dresacanu Nicolae
Dispoziția nr 21 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului bolnav Gheorghe Radu
Dispoziția nr 22 privind încetarea acordării indemnizației lunare pentru dl. Gheorghe Radu, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr 23 privind suspendarea de drept a poziției 1 din anexa 2
Dispoziția nr 24 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr 25 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Ungureanu Elisabeta, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr 26 pentru rectificarea actului de deces nr 11 din 27-02-2015 privind pe Petrone Constantina
Dispozitia nr 27 privind repunerea în plată a ajutorului social
Dispoziția nr 28 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 29 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 30 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 31 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 32 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 33 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispozitia nr 34 privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr 35 privind acordarea indemnizației lunare domnului Dogaru Vasile, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr 36 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota în ședință extraordinară
Dispoziția nr 37 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr 38 privind suspendarea raposrtului de serviciu a doamnei Olaru Georgiana
Dispoziția nr 39 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Tătar Nicoleta Alina
Dispoziția nr 40 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie, respectiv cel de numerar, la nivelul comunei Gorgota
Dispoziția nr 41 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a activităților aferente compartimentelor financiar-contabil și achiziții publice la nivelul comunei Gorgota
Dispoziția nr 42 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.43 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr 44 privind desemnarea doamnei Tatomir Mihaela funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului ca persoană responsabilă cu arhiva comunei Gorgota județul Prahova
Dispoziția nr 45 privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Pârvan Elena
Dispoziția nr 46 privind revocarea prevederilor dispoziției primarului nr 33 din 29-02-2016 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.47 privind revocarea prevederilor dispoziției primarului nr.32 din 29-02-2016 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.48 privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral al Circumscripției nr.55 Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția nr.49 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședința extraordinară
Dispoziția nr.50 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din anul 2016
Dispoziția nr.51 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, Circumscripția electorală nr.55
Dispoziția nr.52 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.53 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.54 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.55 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.56 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.57 privind suspendarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.58 privind suspendarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.59 privind suspendarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.60 privind suspendarea dreptului de alocatie pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.61 privind modificarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr.62 privind suspendarea ajutorului social
Dispoziția nr.63 privind rectificarea unui act de deces
Dispoziția nr.64 privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară
Dispoziția nr.65 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.66 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.67 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.68 privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei
Dispoziția nr.69 privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei
Dispoziția nr.70 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.71 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.72 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.73 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.74 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.75 privind numirea doamnei Panait Ioana în calitate de curator al minorei Raindel Larisa Andreea
Dispoziția nr.76 privind încetarea mandatului de viceprimar al domnului Marin Ion
Dispoziția nr.77 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației domnului Ionuț-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.78 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizatiei domnului Frățilă Marin, viceprimarul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.79 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.80 privind acordarea indemnizației lunare domnului Dumitru Niculae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.81 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, județul Prahova, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale sat Potigrafu-PJ, comuna Gorgota, județul Prahova, pentru anul școlar 2015-2016
Dispoziția nr.82 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie(OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.83 privind repunerea în plată a alocatiei pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.84 privind repunerea în plată a alocatiei pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.85 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.86 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.87 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.88 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.89 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.90 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.91 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.92 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.93 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.94 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.95 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2015-martie 2016
Dispoziția nr.96 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.97 privind numirea domnului Frățilă Marin, viceprimarul comunei Gorgota, judetul Prahova, ca lucrător cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă
Dispoziția nr.98 privind numirea domnului Frățilă Marin, viceprimarul comunei Gorgota, judetul Prahova, ca lucrător cu atribuții de sprijin în domeniul situațiilor de urgență
Dispoziția nr.99 privind modificarea și completarea art.1 al Dispoziției primarului nr.161 din 24.08.2015 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Dispoziția nr.100 privind suspendarea ajutorului social
Dispoziția nr.101 privind suspendarea ajutorului social
Dispoziția nr.102 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.103 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.104 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.105 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.106 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.107 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.108 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.109 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.110 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.111 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.112 privind încetarea acordării indemnizației lunare
Dispoziția nr.113 privind încetarea acordării indemnizației lunare
Dispoziția nr.114 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință de îndată
Dispoziția nr.115 privind acordarea indemnizației lunare domnului Neagu Victor, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.116 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.117 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.118 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.119 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.120 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.121 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.122 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.123 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.124 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.125 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.126 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, județul Prahova, în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la unitatea de învățământ de stat Școala Gimnazială, sat Potigrafu, Comuna Gorgota-P.J
Dispoziția nr.127 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Năstase Ioana, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.128 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Chiriac-Dogaru Costela, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav-Dogaru Stan
Dispoziția nr.129 privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de contestații pentru promovarea personalului contractual în gradul profesional imediat superior
Dispoziția nr.130 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.131 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Stăniloiu Corina-Ioana, în calitate de reprezentant legal al minorului Stăniloiu Vlad-Petre, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.132 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ristea Filimon
Dispoziția nr.133 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Soare Vasilica, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.134 privind suspendarea sumelor acordate ca ajutor social
Dispoziția nr.135 privind suspendarea sumelor acordate ca ajutor social
Dispoziția nr.136 privind suspendarea sumelor acordate ca ajutor social
Dispoziția nr.137 privind acordarea ajutorului social
Dispoziția nr.138 privind încetarea dreptului de aolocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.139 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.140 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.141 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.142 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.143 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.144 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.145 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.146 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.146 privind desemnarea doamnei Tatomir Mihaela, inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispoziția nr.147 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.148 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință de îndată
Dispoziția nr.149 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, Circumscripția Electorală nr.31 Prahova
Dispoziția nr.150 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
Dispoziția nr.151 privind promovarea doamnei Ion Georgiana Cristina în funcția contractuala de execuție de inspector de specialitate II
Dispoziția nr.152 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință ordinară
Dispoziția nr.153 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării unor concursuri de recrutare
Dispozitia nr.154 privind constituirea Comisiei de concurs...
Dispoziția nr.155 privind acordarea indemnizației lunare domnului Ene Grigore, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.156 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei pentru dl. Dumitru Valentin
Dispoziția nr.157 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru Mica Mihaela
Dispoziția nr.158 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl. Niculaie Ionuț
Dispoziția nr.159 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dna. Ioniță Florentina
Dispoziția nr.160 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Radu Ionuț
Dispoziția nr.161 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Milică Tudor
Dispoziția nr.162 privind încetarea ajutorului social pentru dna. Rădoi Vasile
Dispoziția nr.163 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.164 privind majorarea salariului brut lunar al doamnei Chiriac-Dogaru Costela
Dispoziția nr.165 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.166 privind acordarea indemnizației lunare domnului Stan Androne, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.167 privindacordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr.168 privind numirea doamnei Ilie Florina în fucția publică de execuție
Dispoziția nr.169 privind numirea doamnei Ion Cristi-Liliana, în funcția publică de execuție...
Dispoziția nr.170 privind modificarea raporturilor de serviciu ale doamnei Ene Ana
Dispoziția nr.171 privind modificarea raporturilor de serviciu ale domnului Gutui Gabriel
Dispoziția nr.172 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței perioada noiembrie 2016-martie 2017
Dispoziția nr.173 privind convocarea Cosniliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.174 privind majorarea cu 10 procente a salarilui brut lunar de care beneficiază doamna Dănilă Anca, secretarul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.175 privind repunerea în plată a jutorului social pentru dl.Marin Vasile
Dispoziția nr.176 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru domnul Marin Vasile
Dispoziția nr.177 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Ioniță Maria-Carmen
Dispoziția nr.178 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Dumitru Oana-Elena
Dispoziția nr.179 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Gheorghe Ion
Dispoziția nr.180 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Buduroi Iulian-Manuel
Dispoziția nr.181 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl. Dima Sorin-Ionuț
Dispoziția nr.182 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl. Banea Constantin
Dispoziția nr.183 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dna. Dima Daniela-Georgiana
Dispoziția nr.184 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Buduroi Cristian-Constantin
Dispoziția nr.185 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Mica Marian
Dispoziția nr.186 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl. Toma Sorin
Dispoziția nr.187 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Dumitru Florina
Dispoziția nr.188 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.189 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.190 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.191 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Ghinea Pătrana, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.192 privind încetarea ajutorului social pentru dl. Dresacanu Nicolae
Dispoziția nr.193 privind încetarea ajutorului social pentru dl. Costea Vasile
Dispoziția nr.194 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței-perioada decembrie 2016-martie 2017
Dispoziția nr.195 privind repunerea în plată a alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.196 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Marin Mirela
Dispoziția nr.197 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Mihai Veronica
Dispoziția nr.198 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dna. Florea Georgiana
Dispoziția nr.199 privind suspendarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru dl.Gheorghe Valentin
Dispoziția nr.200 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dna. Pavel Corina-Valentina
Dispoziția nr.201 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl.Dogaru Pavel

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2020