Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Dispozițiile primarului în anul 2018

Dispoziția nr.1 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.2 din 2018 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Ungureanu Elisabeta, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.3 din 2018 privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Nițu Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav...
Dispoziția nr.4 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Niți Rada, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.5 din 2018
Dispoziția nr.6 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Ghica Ioana, asistent personal...
Dispoziția nr.7 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Ion Gheorghe, asistent personal...
Dispoziția nr.8 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Ivan Nicoleta, asistent personal...
Dispoziția nr.9 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Panait Mărioara, asistent personal...
Dispoziția nr.10 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru domnul Panait Stelian, asistent personal...
Dispoziția nr.11 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Popa Ana, asistent personal...
Dispoziția nr.12 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Sandu Cristina, asistent personal...
Dispoziția nr.13 din 2018 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Vasile Elena, asistent personal...
Dispoziția nr.14 din 2018 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav...
Dispoziția nr.15 din 2018
Dispoziția nr.16 din 2018
Dispoziția nr.17 din 2018
Dispoziția nr.18 din 2018
Dispoziția nr.19 din 2018
Dispoziția nr.20 din 2018
Dispoziția nr.21 din 2018
Dispoziția nr.22 din 2018
Dispoziția nr.23 din 2018
Dispoziția nr.24 din 2018
Dispoziția nr.25 din 2018
Dispoziția nr.26 din 2018
Dispoziția nr.27 din 2018
Dispoziția nr.28 din 2018
Dispoziția nr.29 din 2018
Dispoziția nr.30 din 2018
Dispoziția nr.31 din 2018
Dispoziția nr.32 din 2018
Dispoziția nr.33 din 2018
Dispoziția nr.34 din 2018 privind suspendarea sumelor acordate ca ajutor social
Dispoziția nr.35 din 2018 privind încetarea ajutorului social pentru dl.Drescanu Nicolae
Dispoziția nr.36 din 2018 privind încetarea ajutorului social pentru dl.Ion Ion
Dispoziția nr.37 din 2018 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui. Dragomir Liviu Marian
Dispoziția nr.38 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui.Buduroi Daniel
Dispoziția nr.39 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui.Gheorghe Ion
Dispoziția nr.40 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui.Voican Ionuț
Dispoziția nr.41 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dnei. Marin Mirela
Dispoziția nr.42 din 2018 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.43 din 2018 privind majorarea salriului brut lunar în luna ianuarie 2018...
Dispoziția nr.44 din 2018 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului-bolnav, Ghinea Nicolae
Dispoziția nr.45 din 2018 privind încetarea acordării idemnizației lunare dlui. Hîrlea Gheorghe, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.46 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota județul Prahova în ședință ordinară
Dispoziția nr.47 din 2018 privind numirea dlui. Răducu Ion-Marius în calitate de curator special al doamnei Răducu Maria
Dispoziția nr.48 din 2018 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului-bolnav, Barbu Constantin
Dispoziția nr.49 din 2018
Dispoziția nr.50 din 2018
Dispoziția nr.51 din 2018 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Nițu Rada, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.52 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare domnului Nicolae Constantin, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.53 din 2018 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată a domnului Nițu Nicolae, în funcția de asistent personal
Dispoziția nr.54 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare domnului Drescanu Nicolae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.55 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.56 din 2018 privind numirea domnului Anghel Liviu în calitate de curator al doamnei Mihai Florea
Dispoziția nr.57 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.58 din 2018 privind
Dispoziția nr.59 din 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate
Dispoziția nr.60 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile...
Dispoziția nr.61 din 2018 privind desemnarea unor experți cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor...
Dispoziția nr.62 din 2018 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență
Dispoziția nr.63 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.64 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile...
Dispoziția nr.64 din 2018
Dispoziția nr.65 din 2018
Dispoziția nr.66 din 2018
Dispoziția nr.67 din 2018 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea...
Dispoziția nr.68 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului...
Dispoziția nr.69 din 2018 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea...
Dispoziția nr.70 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.71 din 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu carcter personal...
Dispoziția nr.72 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare domnului Radu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.73 din 2018
Dispoziția nr.74 din 2018 privind numirea doamnei Chiriță Mariana în calitate de curator al minorului Zaharia Alexandru-Ionel
Dispoziția nr.75 din 2018 privind delegarea atribuțiilor de asistență socială și autoritatea tutelară doamnei Olaru Georgiana...
Dispoziția nr.76 din 2018
Dispoziția nr.77 din 2018
Dispoziția nr.78 din 2018
Dispoziția nr.79 din 2018
Dispoziția nr.80 din 2018
Dispoziția nr.81 din 2018
Dispoziția nr.82 din 2018
Dispoziția nr.83 din 2018
Dispoziția nr.84 din 2018
Dispoziția nr.85 din 2018
Dispoziția nr.86 din 2018
Dispoziția nr.87 din 2018
Dispoziția nr.88 din 2018
Dispoziția nr.89 din 2018
Dispoziția nr.90 din 2018
Dispoziția nr.91 din 2018
Dispoziția nr.92 din 2018 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Năstase Ioana, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.93 din 2018 privind numirea doamnei Chiriță Mariana în calitate de curator al minorului Zaharia Alexandru-Ionel
Dispoziția nr.94 din 2018 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor...
Dispoziția nr.95 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desmnarea persoanei responsabile cu...
Dispoziția nr.96 din 2018 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.97 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.98 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării...
Dispoziția nr.99 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării...
Dispoziția nr.100 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Vasile Vasilica, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.101 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Bucur Păuna, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.102 din 2018 privind numirea persoanelor responsabile cu îndrumarea doamnei Stănescu Elena-Evelina, funcționar public debutant...
Dispoziția nr.103 din 2018 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Voican Alin
Dispoziția nr.104 din 2018 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Ioniță Florentina
Dispoziția nr.105 din 2018
Dispoziția nr.106 din 2018
Dispoziția nr.107 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.108 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.109 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu...
Dispoziția nr.110 din 2018 privind desemnarea unor experți cooptați(externi) pe lângă Comisia de evaluarea ofertelor...
Dispoziția nr.111 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Buduroi Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.112 din 2018 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu...
Dispoziția nr.113 din 2018 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ion Cristi-Liliana...
Dispoziția nr.114 din 2018 privind anularea Dispoziției Primarului comunei Gorgota, județul Prahova, nr.171 din 21.11.2016
Dispoziția nr.115 din 2018 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl. Marsavela Marius
Dispoziția nr.116 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Zaharia Elena Magdalena
Dispoziția nr.117 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Pavel Corina-Valentina
Dispoziția nr.118 din 2018
Dispoziția nr.119 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.120 din 2018 privind anularea, în parte, a Dispoziției Primarului comunei Gorgota nr.36 din 17.02.2016
Dispoziția nr.121 din 2018 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatului-bolnav, Sandu Cristian-Ionuț
Dispoziția nr.122 din 2018 privind constituirea Unității locale de sprijin la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.123 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.124 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția nr.125 din 2018 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, județul Prahova, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale sat Potigrafu...
Dispoziția nr.126 din 2018 privind numirea doamnei Ghinea Floarea în calitate de curator special al domnului Ghinea Nicolae
Dispoziția nr.127 din 2018 privind numirea doamnei Ghinea Floarea în calitate de curator special al domnului Ghinea Nicolae
Dispoziția nr.128 din 2018
Dispoziția nr.129 din 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.130 din 2018 privind numirea doamnei Ghinea Floarea în calitate de curator special al domnului Ghinea Nicolae
Dispoziția nr.131 din 2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.132 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de contestare a contestațiilor...
Dispoziția 134 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Dumitru Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția 135 din 2018 privind acorddarea indemnizației lunare doamnei Apsotol Maria, persoană cu handicap grav
Dispoziția 136 din 2018 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna septembrie 2018, pentru persoanele din cadrul Primăriei Gorgota nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 137 din 2018 privind încetarea ajutorului social
Dispoziția 138 din 2018 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 139 din 2018 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția 140 din 2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea parsoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a...
Dispoziția 141 din 2018 privind desemnarea unor experți cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de...
Dispoziția 142 din 2018 privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția 143 din 2018 privind acordarea unor prestații sociale
Dispoziția 144 din 2018 privind constituirea Comisie de negociere a prețului de vânzare-cumpărare a imobilului situat în comuna Gorgota...
Dispoziția 145 din 2018 privind convocarea Consilului local al comunei Gorgota, în ședință ordinară
Dispoziția 146 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării...
Dispoziția 147 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfăsurării...
Dispoziția 148 din 2018 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfăsurării...
Dispoziția 149 din 2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, sezon noiembrie 2018-martie 2019
Dispoziția 150 din 2018 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 151 din 2018 privind acordarea unui ajutor de deces
Dispoziția 152 din 2018
Dispoziția 153 din 2018 privind angajarea domnului Stan Viorel-Constantin în funcția contractuală de execuție de șofer buldoexcavator...
Dispoziția 154 din 2018 privind acordarea indemnizației cuvenită persoanei cu handicap grav
Dispoziția 155 din 2018 privind aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice, din comuna Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 156 din 2018 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția 157 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Lazăr Victoria, persoană cu handicap grav
Dispoziția 158 din 2018 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția 159 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 160 din 2018 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Stan Androne, persoană cu handicap grav
Dispoziția 161 din 2018 privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția 162 din 2018 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei
Dispoziția 163 din 2018 privind acordarea ajutorului social pentru dl. Nenciu Marin
Dispoziția 164 din 2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada decembrie 2018-martie 2019
Dispoziția 165 din 2018 privind aprobarea Proiectului de buget pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 166 din 2018 privind acordarea indemnizației cuvenită persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă efectuat de asistenții personali în anul 2018...
Dispoziția 167 din 2018 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna noiembrie 2018 pentru persoanele din cadrul Primăriei comunei Gorgota nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 168 din 2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 169 din 2018 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția 170 din 2018 privind încetarea unor prestații sociale doamnei Neculai Cristina
Dispoziția 171 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Trandafir Victoria, persoană cu handicap grav
Dispoziția 172 din 2018 privind acordarea indemnizației lunare domnului Diaconescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.173 din 2018
Dispoziția nr.174 din 2018 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna decembrie 2018, pentru persoanele din cadrul primăriei comunei Gorgota nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția nr.175 din 2018 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.176 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază brute lunare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova