Pixel
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Monitorul Oficial Local

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112

Dispozițiile primarului în anul 2019

Dispoziția nr.1 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.2 din 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației de hrană la nivelul comuei Gorgota, județul Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2019
Dispoziția nr.3 din 2019 privind desemnarea unor experți cooptați(externi) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziție publică:execuție lucrări...
Dispoziția nr.4 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect de execuție...
Dispoziția nr.5 din 2019 privind numirea doamnei Mușoiu Mioara în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul Biroului economic-financiar al aparatului de specialitate...
Dispoziția nr.6 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu îndrumarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, în timpul desfășurării perioadei de stagiu
Dispoziția nr.7 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu evaluarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, la finalizarea perioadei de stagiu
Dispoziția nr.8 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Buduroi Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.9 din 2019 privind acordarea ajutorului social domnului Ion Florea
Dispoziția nr.10 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada februarie-martie 2019
Dispoziția nr.11 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Gheorghe Valentin
Dispoziția nr.12 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Mihai Veronica
Dispoziția nr.13 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Voican Alin
Dispoziția nr.14 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dnei Pantazi Giorgiana
Dispoziția nr.15 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui Frațilă Nicolae
Dispoziția nr.16 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ilie Florina, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registrul agricol...
Dispoziția nr.17 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.18 din 2019 privind modificarea Art.1 la Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică...
Dispoziția nr.19 din 2019 privind numirea doamnei Marin Marioara în calitate de curator al minorei Marin Ștefania-Andreea
Dispoziția nr.20 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Badea Iuliana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.21 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ghica Ioana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.22 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Ion Gheorghe, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.23 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ivan Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.24 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Panait Marioara, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.25 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Panait Stelian, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.26 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Popa Ana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.27 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Sandu Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.28 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Vasile Elena, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.29 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Nițu Niculae, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.30 din 2019 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal...
Dispoziția nr.31 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Olaru Georgiana...
Dispoziția nr.32 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Tatomir Mihaela...
Dispoziția nr.33 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ion Georgiana-Cristina...
Dispoziția nr.34 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Alecu Costela...
Dispoziția nr.35 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Nicolae Mariana...
Dispoziția nr.36 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Stănescu Elena-Evelina...
Dispoziția nr.37 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Ioniță Alin-George...
Dispoziția nr.38 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Catindatu Aurel...
Dispoziția nr.39 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Oană Marian...
Dispoziția nr.40 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Popa Bogdan...
Dispoziția nr.41 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Moisescu Daniel
Dispoziția nr.42 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Costea Vasile...
Dispoziția nr.43 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Sandu Ioan-Valentin...
Dispoziția nr.44 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Stan Viorel-Constantin...
Dispoziția nr.45 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Milica Luminița-Georgiana...
Dispoziția nr.46 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Dănilă Anca...
Dispoziția nr.47 din 2019 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază domnul Ionuț-Nicolae Dumitru...
Dispoziția nr.48 din 2019 privind stabilirea indemnzației lunare de care beneficiază domnul Marin Frățilă...
Dispoziția nr.49 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Constantin Ene, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.50 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Stancu Niculae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.51 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Vasile Vasilică, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.52 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.53 din 2019 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatei-bolnave, Bucur Maria
Dispoziția nr.54 din 2019 privind reglementarea activității de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență
Dispoziția nr.55 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Iacobescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.56 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.57 din 2019 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.58 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Iancu Felicia
Dispoziția nr.59 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Constantinică Ionuț
Dispoziția nr.60 din 2019 privind majorarea salariului brut lunar în luna februarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova, nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția nr.61 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.62 din 2019 privind încetarea indemnizației lunare domnului Diaconescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.63 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Dumitru Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.64 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.65 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare în funcția contractuală...
Dispoziția nr.66 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Tatomir Veta, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.67 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Stan Mariana-Cosmina
Dispoziția nr.68 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Dumitru Florina
Dispoziția nr.69 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei...
Dispoziția nr.70 din 2019 privind aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.71 din 2019 privind desemnarea persoanelor cărora le revine sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie...
Dispoziția nr.72 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Ștefan Alexandru, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.73 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Sandu Ioan-Valentin, șofer II, gradația 4...
Dispoziția nr.74 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.75 din 2019 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea...
Dispoziția nr.76 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile...
Dispoziția nr.77 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.78 din 2019 privind desemnarea doamnei Ion Georgiana-Cristina în calitate de împuternicit al Primarului Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.79 din 2019 privind încetarea acordării inddemnizației lunare pentru doamna Flondor Ilinca, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.80 din 2019 privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin mustrare scrisă
Dispoziția nr.81 din 2019 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vedea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.82 din 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.83 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna aprilie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei
Dispoziția nr.84 din 2019 privind angajarea domnului Stoica Marian în funcția contractuală de execuție de șofer...
Dispoziția nr.85 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.86 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.87 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.88 din 2019 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Elena-Evelina, inspector, clasa I, grad profesional debutant...
Dispoziția nr.89 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Bucur Păuna, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.90 in 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.91 in 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru suținerea familiei
Dispoziția nr.92 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Ioana Georgeta...
Dispoziția nr.93 in 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui. Marsavela Marius
Dispoziția nr.94 in 2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea colectării selective a deșeurilor la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.95 din 2019 - Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019
Dispoziția nr.96 din 2019 privind majorarea salariului brut lunar în luna mai 2019, pentru persoanele din cadrul...
Dispoziția nr.97 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.98 din 2019 privind numirea domnului ... în calitate de curator special...
Dispoziția nr.99 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.100 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei ..., inspector, clasa I, grad profesional...
Dispoziția nr.101 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.102 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.103 din 2019 privind încetarea acordării ajutorului social pentru doamna ...
Dispoziția nr.104 din 2019 privind numirea doamnei ... în calitate de curator special pentru minora...
Dispoziția nr.105 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iunie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei comunei Gorgota...
Dispoziția nr.106 din 2019 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate.. "
Dispoziția nr.107 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.108 din 2019 privind acordarea unui ajutor de deces domnului ...
Dispoziția nr.109 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.110 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.111 din 2019 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei ... în funcția de asistent personal...
Dispoziția nr.112 din 2019 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei ... în funcția de asistent personal...
Dispoziția nr.113 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.114 din 2019 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea...
Dispoziția nr.115 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect de execuție...
Dispoziția nr.116 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iulie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei comunei Gorgota...
Dispoziția nr.117 din 2019 privind numirea doamnei ... în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului economic-financiar al aparatului de specialitate...
Dispoziția nr.118 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară, marți 13.08.2019, orele 16.30
Dispoziția nr.119 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară, joi 29.08.2019, orele 16.30
Dispoziția nr.120 din 2019 privind rectificarea Actului de naștere nr.3 din data de 28 noiembrie 2018 privind pe ...
Dispoziția nr.121 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna augusst 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova, nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția nr.122 din 2019 privind reîncadrarea doamnei Dănilă Anca în funcția publică de conducere de secretar general al Unității Administrativ-Teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția nr.123 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.124 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.125 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr.126 din 2019 privind suspendarea sumelor acordate ca ajutor social doamnei ...
Dispoziția nr.127 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei domnului ...
Dispoziția nr.128 din 2019 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie...
Dispoziția nr.129 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.130 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.131 din 2019 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc...
Dispoziția nr.132 din 2019 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului...
Dispoziția nr.133 din 2019 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral...
Dispoziția nr.134 din 2019 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, județul Prahova, în Consiliul de Administrație al Școlii...
Dispoziția nr.135 din 2019privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de...
Dispoziția nr.136 din 2019 privind repunerea în plată a ajutorului social pentru doamna ...
Dispoziția nr.137 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna septembrie 2019, pentru persoanele din cadrul...
Dispoziția nr.138 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ...
Dispoziția nr.139 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni...
Dispoziția nr.140 din 2019 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizație lunară doamnei ...
Dispoziția nr.141 din 2019 privind aprobarea proiectului de buget pentru anul și estimări pentru anii 2021-2023 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.142 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.143 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.144 din 2019 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei ... în funcția de asistent personal...
Dispoziția nr.145 din 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova...
Dispoziția nr.146 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.147 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 148 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția nr. 149 din 2019 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului privind Constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea...
Dispoziția nr. 150 din 2019 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului...
Dispoziția nr. 151 din 2019 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr. 152 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr. 153 din 2019 privind modificarea și completarea art.4, alin.1, la Dispoziția primarului nr.70 din 26.03.2019 privind aprobarea programului de inspecție fiscală...
Dispoziția nr. 154 din 2019 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local...
Dispoziția nr. 155 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 156 din 2019 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei doamnei ...
Dispoziția nr. 157 din 2019 privind majoarea salariului de bază brut lunar în luna octombrie 2019...
Dispoziția nr. 158 din 2019 privind acordarea indemnizației cuvenită persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă...
Dispoziția nr. 159 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota în ședință extraordinară
Dispoziția nr. 160 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr. 161 din 2019 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.40 din 31.12.1951 întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr. 162 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna noiembrie 2019, pentru persoanele din cadrul...
Dispoziția nr. 163 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr. 164 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 165 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 166 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 167 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr. 168 din 2019 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a activităților aferente Compartimentului de Asistență Socială...
Dispoziția nr. 169 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția nr. 170 din 2019 privind rectificarea mențiunii de legitimare prin căsătoria părinților...
Dispoziția nr. 171 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2020