Pixel

Primăria Gorgota
Județul Prahova

Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112
Obligațiile părinților

Dispozițiile primarului în anul 2019

Dispoziția nr.1 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.2 din 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației de hrană la nivelul comuei Gorgota, județul Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2019
Dispoziția nr.3 din 2019 privind desemnarea unor experți cooptați(externi) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziție publică:execuție lucrări...
Dispoziția nr.4 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect de execuție...
Dispoziția nr.5 din 2019 privind numirea doamnei Mușoiu Mioara în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul Biroului economic-financiar al aparatului de specialitate...
Dispoziția nr.6 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu îndrumarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, în timpul desfășurării perioadei de stagiu
Dispoziția nr.7 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu evaluarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, la finalizarea perioadei de stagiu
Dispoziția nr.8 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Buduroi Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.9 din 2019 privind acordarea ajutorului social domnului Ion Florea
Dispoziția nr.10 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada februarie-martie 2019
Dispoziția nr.11 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Gheorghe Valentin
Dispoziția nr.12 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Mihai Veronica
Dispoziția nr.13 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Voican Alin
Dispoziția nr.14 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dnei Pantazi Giorgiana
Dispoziția nr.15 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui Frațilă Nicolae
Dispoziția nr.16 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ilie Florina, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registrul agricol...
Dispoziția nr.17 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.18 din 2019 privind modificarea Art.1 la Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică...
Dispoziția nr.19 din 2019 privind numirea doamnei Marin Marioara în calitate de curator al minorei Marin Ștefania-Andreea
Dispoziția nr.20 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Badea Iuliana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.21 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ghica Ioana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.22 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Ion Gheorghe, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.23 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ivan Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.24 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Panait Marioara, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.25 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Panait Stelian, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.26 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Popa Ana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.27 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Sandu Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.28 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Vasile Elena, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.29 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Nițu Niculae, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.30 din 2019 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal...
Dispoziția nr.31 din 2019
Dispoziția nr.32 din 2019
Dispoziția nr.33 din 2019
Dispoziția nr.34 din 2019
Dispoziția nr.35 din 2019
Dispoziția nr.36 din 2019
Dispoziția nr.37 din 2019
Dispoziția nr.38 din 2019
Dispoziția nr.39 din 2019
Dispoziția nr.40 din 2019
Dispoziția nr.41 din 2019
Dispoziția nr.42 din 2019
Dispoziția nr.43 din 2019
Dispoziția nr.44 din 2019
Dispoziția nr.45 din 2019
Dispoziția nr.46 din 2019
Dispoziția nr.47 din 2019
Dispoziția nr.48 din 2019
Dispoziția nr.49 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Constantin Ene, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.50 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Stancu Niculae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.51 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Vasile Vasilică, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.52 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.53 din 2019 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatei-bolnave, Bucur Maria
Dispoziția nr.54 din 2019 privind reglementarea activității de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență
Dispoziția nr.55 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Iacobescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.56 din 2019
Dispoziția nr.57 din 2019 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.58 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Iancu Felicia
Dispoziția nr.59 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Constantinică Ionuț
Dispoziția nr.60 din 2019 privind majorarea salariului brut lunar în luna februarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova, nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția nr.61 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.62 din 2019 privind încetarea indemnizației lunare domnului Diaconescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.63 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Dumitru Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.64 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.65 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare în funcția contractuală...
Dispoziția nr.66 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Tatomir Veta, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.67 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Stan Mariana-Cosmina
Dispoziția nr.68 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Dumitru Florina
Dispoziția nr.69 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei...
Dispoziția nr.70 din 2019 privind aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.71 din 2019 privind desemnarea persoanelor cărora le revine sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie...
Dispoziția nr.72 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Ștefan Alexandru, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.73 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Sandu Ioan-Valentin, șofer II, gradația 4...
Dispoziția nr.74 din 2019
Dispoziția nr.75 din 2019 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea...
Dispoziția nr.76 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile...
Dispoziția nr.77 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.78 din 2019 privind desemnarea doamnei Ion Georgiana-Cristina în calitate de împuternicit al Primarului Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.79 din 2019 privind încetarea acordării inddemnizației lunare pentru doamna Flondor Ilinca, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.80 din 2019 privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin mustrare scrisă
Dispoziția nr.81 din 2019 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vedea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.82 din 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.83 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna aprilie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei
Dispoziția nr.84 din 2019 privind angajarea domnului Stoica Marian în funcția contractuală de execuție de șofer...
Dispoziția nr.85 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.86 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.87 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs, respectiv a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea...
Dispoziția nr.88 din 2019 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Elena-Evelina, inspector, clasa I, grad profesional debutant...
Dispoziția nr.89 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Bucur Păuna, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.90 in 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.91 in 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru suținerea familiei
Dispoziția nr.92 in 2019
Dispoziția nr.93 in 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui. Marsavela Marius
Dispoziția nr.94 in 2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea colectării selective a deșeurilor la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.95 din 2019 - Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2019
Dispoziția nr.96 din 2019
Dispoziția nr.97 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.98 din 2019 privind numirea domnului Dragomir Sorin în calitate de curator special...
Dispoziția nr.99 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.100 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Mușoiu Mioara, inspector, clasa I, grad profesional...
Dispoziția nr.101 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Ilie Maria, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.102 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Dragomir Marin, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.103 din 2019 privind încetarea acordării ajutorului social pentru doamna Dumitru Floarea
Dispoziția nr.104 din 2019 privind numirea doamnei Ivan Ilinca Iuliana în calitate de curator special pentru minora...
Dispoziția nr.105 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iunie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei comunei Gorgota...
Dispoziția nr.106 din 2019 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate.. "
Dispoziția nr.107 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.108 din 2019 privind acordarea unui ajutor de deces domnului Dumitru Ștefan
Dispoziția nr.109 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Soare Nicolae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.110 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Ion Niculae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.111 din 2019 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Soare Luminița în funcția de asistent personal...
Dispoziția nr.112 din 2019 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a doamnei Măciucă Mihaela în funcția de asistent personal...
Dispoziția nr.113 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Radu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.114 din 2019 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea...
Dispoziția nr.115 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect de execuție...
Dispoziția nr.116 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iulie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei comunei Gorgota...
Dispoziția nr.117 din 2019 privind numirea doamnei Șerban Daniela în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului economic-financiar al aparatului de specialitate...
Dispoziția nr.118 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară, marți 13.08.2019, orele 16.30
Dispoziția nr.119 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară, joi 29.08.2019, orele 16.30

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2018