Pixel

Primăria Gorgota
Județul Prahova

Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112
Obligațiile părinților

Dispozițiile primarului în anul 2019

Dispoziția nr.1 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.2 din 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației de hrană la nivelul comuei Gorgota, județul Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2019
Dispoziția nr.3 din 2019 privind desemnarea unor experți cooptați(externi) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziție publică:execuție lucrări...
Dispoziția nr.4 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect de execuție...
Dispoziția nr.5 din 2019 privind numirea doamnei Mușoiu Mioara în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul Biroului economic-financiar al aparatului de specialitate...
Dispoziția nr.6 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu îndrumarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, în timpul desfășurării perioadei de stagiu
Dispoziția nr.7 din 2019 privind numirea persoanei responsabile cu evaluarea doamnei Mușoiu Mioara, funcționar public debutant în cadrul Biroului economic-financiar-UAT Gorgota, județul Prahova, la finalizarea perioadei de stagiu
Dispoziția nr.8 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Buduroi Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.9 din 2019 privind acordarea ajutorului social domnului Ion Florea
Dispoziția nr.10 din 2019 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada februarie-martie 2019
Dispoziția nr.11 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Gheorghe Valentin
Dispoziția nr.12 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dnei Mihai Veronica
Dispoziția nr.13 din 2019 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei dlui Voican Alin
Dispoziția nr.14 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dnei Pantazi Giorgiana
Dispoziția nr.15 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei dlui Frațilă Nicolae
Dispoziția nr.16 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Ilie Florina, inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registrul agricol...
Dispoziția nr.17 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară
Dispoziția nr.18 din 2019 privind modificarea Art.1 la Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică...
Dispoziția nr.19 din 2019 privind numirea doamnei Marin Marioara în calitate de curator al minorei Marin Ștefania-Andreea
Dispoziția nr.20 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Badea Iuliana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.21 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ghica Ioana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.22 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Ion Gheorghe, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.23 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Ivan Nicoleta, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.24 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Panait Marioara, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.25 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Panait Stelian, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.26 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Popa Ana, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.27 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Sandu Cristina, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.28 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna Vasile Elena, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.29 din 2019 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul Nițu Niculae, asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul...
Dispoziția nr.30 din 2019 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal...
Dispoziția nr.31 din 2019
Dispoziția nr.32 din 2019
Dispoziția nr.33 din 2019
Dispoziția nr.34 din 2019
Dispoziția nr.35 din 2019
Dispoziția nr.36 din 2019
Dispoziția nr.37 din 2019
Dispoziția nr.38 din 2019
Dispoziția nr.39 din 2019
Dispoziția nr.40 din 2019
Dispoziția nr.41 din 2019
Dispoziția nr.42 din 2019
Dispoziția nr.43 din 2019
Dispoziția nr.44 din 2019
Dispoziția nr.45 din 2019
Dispoziția nr.46 din 2019
Dispoziția nr.47 din 2019
Dispoziția nr.48 din 2019
Dispoziția nr.49 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Constantin Ene, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.50 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Stancu Niculae, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.51 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului Vasile Vasilică, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.52 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.53 din 2019 privind numirea unui curator special pentru a reprezenta interesele intimatei-bolnave, Bucur Maria
Dispoziția nr.54 din 2019 privind reglementarea activității de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență
Dispoziția nr.55 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Iacobescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.56 din 2019
Dispoziția nr.57 din 2019 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția nr.58 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Iancu Felicia
Dispoziția nr.59 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Constantinică Ionuț
Dispoziția nr.60 din 2019 privind majorarea salariului brut lunar în luna februarie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova, nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția nr.61 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.62 din 2019 privind încetarea indemnizației lunare domnului Diaconescu Ion, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.63 din 2019 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Dumitru Floarea, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.64 din 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.65 din 2019 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului de recrutare în funcția contractuală...
Dispoziția nr.66 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare doamnei Tatomir Veta, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.67 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Stan Mariana-Cosmina
Dispoziția nr.68 din 2019 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei pentru doamna Dumitru Florina
Dispoziția nr.69 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei...
Dispoziția nr.70 din 2019 privind aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Gorgota, județul Prahova
Dispoziția nr.71 din 2019 privind desemnarea persoanelor cărora le revine sarcina completării, ținerii la zi a registrului agricol, atât pe suport de hârtie...
Dispoziția nr.72 din 2019 privind acordarea indemnizației lunare domnului Ștefan Alexandru, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.73 din 2019 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Sandu Ioan-Valentin, șofer II, gradația 4...
Dispoziția nr.74 din 2019
Dispoziția nr.75 din 2019 privind desemnarea unui expert cooptat(extern) pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea...
Dispoziția nr.76 din 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile...
Dispoziția nr.77 din 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția nr.78 din 2019 privind desemnarea doamnei Ion Georgiana-Cristina în calitate de împuternicit al Primarului Comunei Gorgota...
Dispoziția nr.79 din 2019 privind încetarea acordării inddemnizației lunare pentru doamna Flondor Ilinca, persoană cu handicap grav
Dispoziția nr.80 din 2019 privind aplicarea sancțiunii disciplinare prin mustrare scrisă
Dispoziția nr.81 din 2019 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vedea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.82 din 2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Dispoziția nr.83 din 2019 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna aprilie 2019, pentru persoanele din cadrul Primăriei

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2018