Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2022

Nr.
de
înregistrare
Data
înregistrării
Funcția,prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu elaborarea raportului compartimentului de resort Alte avize necesare conform legii Numărul de amendamente Data dezbaterii în ședința consiliului local Finalizarea procedurii
3 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind aprobarea achizi,tionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau de sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 94/05.01.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 95/05.01.2022 prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota, judeţul Prahova pentru anul 202
10.01.2022
2 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 39/03.01.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 91/05.01.2022 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2021;
- Raportul nr. 91/05.01.2022 întocmit de Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgo
10.01.2022
1 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2022) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare nr. 37 /03.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada de trei luni ( ianuarie -martie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Raportul nr. 37 /03.01.2022 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota;
- Avizul de legalitate, precum si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova.
10.01.2022