Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2022

45 13.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 45 din 2022 privind asocierea U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, Comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 8272/07.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 8273/07.12.2022 privind asocierea U.A.T. Comuna Gorgota şi V.A. T judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, Comuna Gorgota, jude,tul Prahova prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahov 13.12.2022 Hotărâre PDF!
44 07.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 44 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 8269/07.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 8270/07.12.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;

-Raportul nr .........

13.12.2022 Hotărâre PDF!
43 29.11.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 43 din 2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică fotovoltaică la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza - P.J., Comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 8122/25.11..2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 8123/25.11.2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică şi fotovoltaică În U.A. T./Comuna Gorgota,judeţul Prahova"; -Raportul nr. 8124/25.11.2022 întocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota; - Legea nr. 273/2006 privi 29.11.2022 Hotărâre PDF!
42 29.11.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 42 din 2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică şi fotovoltaică În U.A. T.-Comuna Gorgota,judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 8117/25.11 .. 2022 iniţiat de d-l Ionuţ Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 8118/25.11.2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Construire Centrală electrică şi fotovoltaică În U.A. T./Comuna Gorgota, judeţul Prahova"; -Raportul nr. 8119/25.11.2022 întocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota; - Legea nr. 273/2006 pr 29.11.2022 Hotărâre PDF!
41 25.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 41 din 2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 7234/25.10.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7235/25.10.2020 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţ 01.11.2022 Hotărâre PDF!
40 25.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 40 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei {50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 7220/25.10.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7221/25.10.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a 01.11.2022 Hotărâre PDF!
39 25.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 39 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Încheiată de Comuna Gorgota În favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii În procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei ( 40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 2918/15.04.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 2925/15.04.2022 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 /10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota &ici 01.11.2022 Hotărâre PDF!
38 05.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 38 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 6742/05.10.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 6743/05.10.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;

-Raportul nr. 6744/05.

13.10.2022 Hotărâre PDF!
37 05.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 37 din 2022 privind aprobarea cererii de finanţare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiţie: ,,Asigurarea de sisteme TIC în U.A. T. Comuna GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV - Coeziune economică, socială şi teritorială Componenta C10 - Fondul local (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 6739/05.10.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 6740/05.10.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care se propune aprobarea cererii de

finanţare pentru obiectivul de investiţie: ,,Asigurarea de sisteme TIC în U.A.T. Comuna

13.10.2022 Hotărâre PDF!
36 05.10.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 36 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie-decembrie 2022) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei

luni (octombrie-decembrie 2022) nr. 6736/05.10.2022;

-Referatul de aprobare nr. 6737 /05.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru o perioada de trei luni ( octombrie-decembrie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ -

Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Rapo

13.10.2022 Hotărâre PDF!
35 16.09.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 35 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 6219/16.09.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 6220/16.09.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor

tehnico-econom

22.09.2022
34 12.09.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 34 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 6132/12.09.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 6185/14.09.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului loca

22.09.2022
33 02.09.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 33 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director sau director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat -Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 5925/02.09.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 5926/02.09.2022 prin care propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de s 08.09.2022 Hotărâre PDF!
32 02.09.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 32 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" -P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului loca - Proiectul de hotărâre nr. 5922/05.09.2022 iniţiat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova prin care propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" -P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022-2023; - Referatul de apr 08.09.2022 Hotărâre PDF!
31 21.07.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 31 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, Județul Prahova, pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului loca - Referatul de aprobare nr. 5093/21.07.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Raportul nr. 5094/21.07.2022 întocmit de Biroul economic-financiar al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al comisiilo
27.07.2022 Hotărâre PDF!
30 21.07.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 30 din 2022 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni(iulie-septembrie 2022) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 5090/21.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( iulie - septembrie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Raportul nr. 5091/21.07.2022 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota; - Avizul de legalitate, precum si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova. 27.07.2022 Hotărâre PDF!
29 15.06.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 29 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 4361/15.06.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 4362/15.06.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Raportul nr. 4363/15.06.2022 întocmit de Biroul economic-financiar
23.06.2022 Hotărâre PDF!
28 24.05.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 28 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții HDESFIINȚARE GRĂDINIȚĂ‚ (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ‚, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE ȘANTIER" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 3805/24.05.2022 prezentat de d-nul IonuĹŁ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeĹŁul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaĹŁi pentru realizarea obiectivului de investiĹŁii „DESFIINŢARE GRÄ‚DINIŢĂ {CORP C1), ĂŽNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRÄ‚DINIŢĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ĹžI PIETONA 06.06.2022 Hotărâre PDF!
27 24.05.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 27 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de GaranĹŁie nr. 466/28.08.2017 de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota fn favoarea A.F.l.R. Romdnia, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei ( 49, 76 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiției „DESFIINŢARE GRÄDINIȚÄ‚ (CORP Ct), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRÄDINIȚÄ‚, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE SANTIER (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 3803/24.0.2022 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 466/26.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, fncheiată de Comuna Gorgata În favoarea AF.I.R. România, destinată acoperirii fn procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei (49, 76 % din valoarea eligibila 06.06.2022 Hotărâre PDF!
26 24.05.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 26 din 2022 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota fn favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954.742, 30 lei (50 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 3799/24.05.2022 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a
Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru
fntreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota fnfavoarea A.F.J.R. România,
destinată acoperirii în procent de 100% a avansului d
06.06.2022 Hotărâre PDF!
25 18.05.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 25 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:., Amplasare staţii de redncărcare autovehicule electrice în Comuna Gorgota,Judeţul Prahova„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 3654/18.05.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 3655/18.05.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare reali
19.05.2022 Hotărâre PDF!
24 18.05.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 24 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC ( Sistem inteligent de management local) în Comuna Gorgota, judeţ Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 3650/18.05.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 3651/18.05.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea de sisteme TIC ( Sistem inteligent de management local) fn Comuna Gorgota, judeţ Prahova".
- Raportul nr. 3652/18.05.2022 întocmit d
19.05.2022 Hotărâre PDF!
23 15.04.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 23 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei "EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 2918/15.04.2022 iniţiat de ci-i Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 2925/15.04.2022 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de
prelungire a Scr'isorit de Garanţăe nr. 393 /10.08,2017 de la Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijloc
28.04.2022 Hotărâre PDF!
22 14.04.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 22 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 21.11.2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE [MPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE D E ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 2905/14.04.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărflrii
Consiliului Local nr. 61/21.11.2019 privind asigurarea.finanţării de la bugetul local pentru
unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile
aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP
C1, DESF
28.04.2022 Hotărâre PDF!
21 30.03.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 21 din 2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţămdnt preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 2429/30.03.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 2430/30.03.2022 privind aprobarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judetul Prahova;&l
28.04.2022 Hotărâre PDF!
20 28.03.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 20 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie -iunie 2022) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedinteiui de şedinţă pentru o perioada de
trei luni (aprilie - iunie 2022) nr. 2334/28.03.2022;
-Referatul de aprobare nr. 2336/28.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae
Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Raportul nr. 3103/26.04.2022 întocmit de secretarul gener
28.04.2022 Hotărâre PDF!
19 23.03.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 19 din 2022 privind aprobarea aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SAIFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului}, pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 2234/23.03.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 2235/23.03.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire
a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în
favoarea A.F.I.R. Român
31.03.2022
18 23.03.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 18 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:,, Amplasare staţii de reâncărcare autovehicule electrice În Comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 2231/23.03.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 2232/23.03.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile
necesare realizării obiectivului de investiţii:
31.03.2022
17 23.03.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 17 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 2228/23.03.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 2229/23.03.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Raportul nr. 2230/31.03.2022 întocmit de Biroul economic-financiar al co
31.03.2022
16 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 16 din 2022 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară - A.D.I. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul ele hotărâre nr. 1460/23.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei
Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 1462/23.02.2022 prin care propune acordarea unui mandat
special în Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară - A.D.I. ,,Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova", prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-
28.02.2022
15 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 15 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61 din 21.11.2019 privind asigurarea finan,tării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl, DESFIINŢARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPE]MUIRE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE, ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare nr. 1461/23.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 61/21.11.2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru
unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează din fonduri externe nerambursabile aferentă
obiectivului de investiţii "MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP Cl,
28.02.2022
14 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 14 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat- Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PI (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 1418/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei
Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 1458/23.02.2022 prin care propune desemnarea
reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare
a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director/director adjunct din Unitatea
28.02.2022
13 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 13 din 2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 1415/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei
Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 1416/22.02.2022 prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune principalele manifestări cultural - artistice,
sportive, sociale şi educative care se desfă
28.02.2022
12 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 12 din 2022 privind aprobarea organizării, în anul 2022, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 1412/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 1413/22.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea organizării, în anul
2022, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de
fidelitate familiilor care au
28.02.2022
11 22.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 11 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 1409/22.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei
Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 1410/22.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local de
venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Raportul nr. 1411/22.02.2022 întocmit d
28.02.2022
10 31.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 10 din 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Gorgota nr. 40 din 30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,, REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 696/31.01.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 698/31.01.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Gor9ota nr. 40/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici
actualizaţi pentru realizar
10.02.2022
9 04.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 9 din 2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 şi utilizarea în anul 2022 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 848/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 849/04.02.2022 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune utilizarea excedentului
anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021 şi
utilizarea în anul 2022 ca sursă de fi
10.02.2022
8 04.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 8 din 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Con siliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2021 privind aprobarea Cererii de finanţare În cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota,judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 845/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 846/04.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 41/30.09.2021 privind aprobarea Cererii de finanţare În
cadrul Programului naţio
10.02.2022
7 04.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 7 din 2022 privind acordarea unui mandat special în Asocia,tia de Dezvoltare Intercom unitară - A.D.l. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 842/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 843/04.02.2022 prin care propune acordarea unui mandat
special în Asocia,tia de Dezvoltare lntercomunitară - A.D.l. ,,Parteneriatul pentru
Managementul Deşeurilor Prahova", prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Ra
10.02.2022
6 04.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 6 din 2022 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2023 - 2025 al comunei Gorgota,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 839/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 840/04.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului
local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anii 2023 -2025 al comunei Gorgota, judeţul
10.02.2022
5 04.02.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 5 din 2022 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 836/04.02.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Referatul de aprobare nr. 837 /04.02.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea numărului
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022;
-Raportul nr. 839/04.02.2022 întocmit de secretarul general al
10.02.2022
4 13.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 4 din 2022 privind aprobarea„ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 24-8/13.01.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul
Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 249/13.01.2022 privind aprobarea „Planului de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat"
la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2022, prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,
primarul Comunei Gorgota, judeţu
10.02.2022
3 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind aprobarea achizi,tionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau de sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 94/05.01.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 95/05.01.2022 prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de/sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota, judeţul Prahova pentru anul 202
10.01.2022
2 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2022 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 39/03.01.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Referatul de aprobare nr. 91/05.01.2022 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2021;
- Raportul nr. 91/05.01.2022 întocmit de Biroul economic-financiar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgo
10.01.2022
1 03.01.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2022) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local Referatul de aprobare nr. 37 /03.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada de trei luni ( ianuarie -martie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
- Raportul nr. 37 /03.01.2022 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota;
- Avizul de legalitate, precum si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova.
10.01.2022