Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2023

69 27.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 69 din 2023 privind întregirea cotei procentuale la nivelurile maxime ale impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul U.A. T. Gorgota,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 7798/27.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7799/27.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune întregirea cotei procentuale la nivelurile maxime ale impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul U.A. T. Gorgota, judeţul Prahova; -Raportul nr. 7800/27.12.2023 întocmit de Compartimentu
68 14.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 68 din 2023 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajaţilor cu ocazia sărbătorilor legale de Crăciun, a zilei de 8 Martie şi a sărbătorilor legale de Paşte (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 7621/14.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 7622/14.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, privind aprobarea alocării din bugetul local

a unei sume

21.12.2023 Hotărâre PDF!
67 21.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 67 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 7618/14.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 7619/14.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local

21.12.2023 Hotărâre PDF!
61 06.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 61 din 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie) pentru proiectul: ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Gorgota, judetul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 7397 /06.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7398/06.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Gorgota, judetul Prahova" . -Raportul nr. 7415/07.12.2023 întocmit 07.12.2023 Hotărâre PDF!
60 06.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 60 din 2023 privind implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în comuna Gorgota, judetul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 7395/06.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7396/06.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de acces agricolă În comuna Gorgota, judetul Prahova' 07.12.2023 Hotărâre PDF!
59 06.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 59 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 7393/06.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7394/06.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova; -Raportul nr. 7413/07.12.2023 întocmit de doamna Alecu Costela, inspector în cadrul aparatului de specialitate a 07.12.2023 Hotărâre PDF!
58 04.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 58 din 2023 privind aprobarea depunerii proiectului ffcor (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 7328/04.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7329/06.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea depunerii proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. - R.E.S. 2", -Raportul nr. 7392/06.12.2023 întocmit de doamna Alecu Costela, inspector &a 07.12.2023 Hotărâre PDF!
57 04.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 57 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota Grădiniţa Gorgota » (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 7324/04.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7325/04.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilo 07.12.2023 Hotărâre PDF!
56 04.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 56 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota - Şcoala Crivina » (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 7326/04.12.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 7327 /04.12.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea participării la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei În clădirile publice" şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatoril 07.12.2023 Hotărâre PDF!
55 04.12.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 55 din 2023 cu privire la aprobarea participării la "Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice" şi aprobarea docunentatiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul« Eficientizare energetica la institutii publice de pe raza comunei Gorgota - Grădiniţa Potigrafu » (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 7322/04.12.2023 iniţiat de d 1 Ionuţ Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; Referatul de aprobare nr. 7323/04.12.2023 prezentat de d nul Ionuţ Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea fX]rtid{XJri i la "Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei În clădirile publice" şi aprobarea docl/Tlentaţiei tehnico-econanice şi a indicator 07.12.2023 Hotărâre PDF!
51 06.11.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 51 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Referatul de aprobare nr. 6751/06.11.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova;

-Raportul nr. 6752/06.11.2023 întocmit de soamna Alecu Costela, inspector în cadrul

08.11.2023 Hotărâre PDF!
50 22.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 50 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 •de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la sută a avansului de 2.164.771,65 lei (50 la suta din valoarea eligibilă a proiectului}, pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 5774/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 5775/22.09.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a

Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor

pentru

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Gorgota

03.10.2023 Hotărâre PDF!
49 22.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 49 din 2023 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - lFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la sută a avansului de 954. 742, 30 lei (50 la sută din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POT/GRAFU„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 5771/22.09.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954.742, 30 lei (50 % 03.10.2023 Hotărâre PDF!
48 22.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 48 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Școlii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova pentru anul școlar 2023-2024 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 5767 /22.09.2023 iniţiat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova prin care propune desemnarea reprezentanţilor

Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru

evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnazia

47 22.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 47 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni (octombrie - decembrie 2023) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local 03.10.2023 Hotărâre PDF!
46 12.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 46 din 2023 privind aprobarea organigramei şi a ştatului de Junc,tii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota,jude,tul Prahova pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 5557 /12.09.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 5558/12.09.2023 privind aprobarea organigramei şi a

ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgot

14.09.2023
45 12.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 45 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 5553/12.09.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 5554/12.09.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local

14.09.2023 Hotărâre PDF!
44 12.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 44 din 2023 privind asocierea Comunei Gorgota cu Judetul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 5549 /12.09.2023 privind asocierea Comunei Gorgota cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"; -Referatul de aprobare nr. 5550/12.09.2023 privind asocierea Comunei Gorgota cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sa 14.09.2023 Hotărâre PDF!
43 06.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 43 din 2023 privind modificarea şi completarea H.C.L. Gorgota nr. 5 din 31.01.2023 pentru aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 5474/06.09.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 5475/06.09.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea

07.09.2023 Hotărâre PDF!
42 06.09.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 42 din 2023 privind aprobarea solicitării asigurării unui microbuz prin Proiectul "Şcoli accesibile cu hibrid-ŞAH" finanțat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătătirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai putin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 5470/06.09.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 54 71/06.09.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării asigurării unui microbuz prin Proiectul "Şcoli accesibile cu hibrid-ŞAH" finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătăţirea ca 07.09.2023 Hotărâre PDF!
41 03.08.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 41 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 4913/10.08.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe

anul 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova;

-Raportul

10.08.2023 Hotărâre PDF!
40 03.08.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 40 din 2023 privind aprobarea Regulamentului, actualizat şi completat, de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota,judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Referatul de aprobare nr. 4796/03.08.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea regulamentului,

actualizat şi completat, de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al

Primarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova,

-Raportul nr.

10.08.2023 Hotărâre PDF!
39 24.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 39 din 2023 privind privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota,Jude,tul Prahova pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 4599/24.07.2023 privind aprobarea organigramei şi a

ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, judeţul

Prahova pentru anul 2023, prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova.

-Raportul nr. 4600/24.07.2023 î

25.07.2023 Hotărâre PDF!
38 24.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 38 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota, judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 4595/24.07.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova;

-Raportul nr. 4596/24.07.</

25.07.2023 Hotărâre PDF!
37 17.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 37 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru lntreprinduile Mici şi Mijlocii SA-/FN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 4492/17.07.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei ( 40% din va 19.07.2023 Hotărâre PDF!
36 17.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 36 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-!FN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 4481/17.07.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a S crisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „Modernizare infrast 19.07.2023
35 19.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 35 din 2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Gorgota nr. 25 din 08.06.2023 privind implementarea proiectului "Achiziţie autoutilitară basculabilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota,judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 4477 /17.07.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Gorgota nr. 25/08.06.2023 privind implementarea proiectului "Achiziţie autoutilitară bascu/abilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota,judeţul Prahova"; -Raportul de specialitate nr. 4478/17.07.2023 întocmit de Compartime 19.07.2023
34 17.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 34 din 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr.17 din 10.04.2023 privind aprobarea contractării şi-sau garantării unei finantări rambursabile interne sau externe în valoare 4.000.000 lei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 4473/17.07.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune modificarea Hotărârii

Consiliului Local Gorgota nr.17 /10.04.2023 privind aprobarea contractării şi/sau garantării

unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare 4.000.000 lei;

19.07.2023 Hotărâre PDF!
33 17.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 33 din 2023 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Ionuţ-Nicolae, reprezentantul Comunei Gorgota, să voteze şi să semneze Statutul actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 4470/17.07.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune acordarea unui mandat

special reprezentantului legal al Comunei Gorgota, să voteze şi să semneze Statutul

actualizat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul

19.07.2023 Hotărâre PDF!
32 19.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 32 din 2023 privind aprobarea documentaţiei pentru PUD - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE (S = 1000 mp) PENTRU AMPLASARE SPĂLĂTORIE AUTO· 3 POSTURI ŞI AMENAJARE ACCES (SST-2078 mp), com . Gorgota, sat Potigrafu, nr. cadastral 24684 (tarla 46, parcela A 473/45) şi DN l(parte din nr. cadastral 29962) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 3167 /19.05.2023 prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova prin care propune aprobarea documentaţiei pentru PUD - RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE (S = 1000 mp) PENTRU AMPLASARE • SPĂLĂTORIE AUTO -3 POSTURI ŞI AMENAJARE ACCES (SST -2078 mp), com . Gorgota, sat Potigrafu, nr. cadastral 24684 (tarla 46, parcela A 473/45) şi DN 1(parte din nr. cadastral 29962); -Raportul de specialitate nr. 3168/19.05.2023 înt 19.07.2023 Hotărâre PDF!
31 12.07.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 31 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( iulie - septembrie 2023) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 4379/12.07.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( iulie - septembrie 2023) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Raportul nr. 4380/12.07.2023 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota; -Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova 17.07.2023 Hotărâre PDF!
30 26.06.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 30 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 4028/29.06.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 4029/26.06.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 al comunei Gorgota, judetul Prahova; -Raportul nr. 4030/26.06.2023 întocmit de Biroul economic-financiar al comunei Gorgota, judetul Prahova; -Avizul de legal 29.06.2023 Hotărâre PDF!
29 19.06.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 29 din 2023 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954.742, 30 lei (50 la suta din valoarea eligibila a proiectului), pentru obiectivul „MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL-EXTINDERE CORP C1, DESFIINŢARE ANEXĂ C2, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE , ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂŢI, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER,JUDEŢUL PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 3904/20.06.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 954. 742, 30 lei (50 % 21.06.2023 Hotărâre PDF!
28 19.06.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 28 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100 la suta a avansului de 2.164.771,65 lei (50 la suta din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Referatul de aprobare nr. 3834/19.06.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „Modernizare infrastr 21.06.2023 Hotărâre PDF!
27 30.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 27 din 2023 privind aprobarea operaţiunilor aferente semnării creditului bancar şi împuternicirea persoanelor autorizate să ducă la îndeplinire aceste operațiuni (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 3444/30.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 3446/30.05.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, privind aprobarea opera,tiunilor aferente semnării creditului bancar şi împuternicirea persoanelor autorizate să ducă la îndeplinire aceste opera,tiuni; -Raportul nr. 3449/30.05.2023 întocmit de Compartimentul

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova;

08.06.2023 Hotărâre PDF!
26 30.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 26 din 2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 3476/30.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 3477 /30.05.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, pr.imarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetar

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

08.06.2023 Hotărâre PDF!
25 30.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 25 din 2023 privind implementarea proiectului "Achiziţie autoutilitară bascu/abilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Vroiectul de hotărâre nr. 3472/30.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 3473/30.05.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune implementarea proiectului "Achiziţie de utilaje performante pentru dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală di:n comuna Gorgota, judeţul Prahova"; -Raportul de specialitate nr. 3474/30.05.2023 î

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova;

08.06.2023 Hotărâre PDF!
24 30.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 24 din 2023 privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investitii "Achiziţie autoutilitară bascu labilă 3,5 T În cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local -Proiectul de hotărâre nr. 3468/30.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 3469/30.05.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Memoriului Justificativ si a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investitii "Achiziţie autoutilitară bascula bilă 3,5 T în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Comunală din comu

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizele comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Gorgota;

În temeiul prevederilor art. 196

08.06.2023 Hotărâre PDF!
23 30.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 23 din 2023 privind aderarea si includerea Comunei Gorgota la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Proviţa-Prahova constituit prin Asociaţia GAL Cricov-ProviţaPrahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1- ,,Sprijin pregatitor': inclusiv pentru elaborarea, depunerea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 3464/30.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 3465/30.05.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aderarea si includerea Comunei Gorgota la noul Parteneriat, respectiv Parteneriatul GAL Cricov-Proviţa-Prahova constituit prin Asociaţia GAL Cricov-Proviţa-Prahova pentru accesarea măsurii LEADER, sub-măsurii 19.1- ,,Spri

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

08.06.2023 Hotărâre PDF!
22 12.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 22 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F. l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZA RE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2974/12.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 2975/12.05.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota î 15.05.2023 Hotărâre PDF!
21 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 21 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi MUlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.J.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,651 ei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ R UTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2600/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 2601/26.04.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a St:risorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a 11.05.2023 Hotărâre PDF!
20 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 2597 /26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

- Referatul de aprobare nr. 2598/26.04.2023 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota,

11.05.2023 Hotărâre PDF!
19 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 2594/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 2595/26.04.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome ele fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie; - Raport

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Gorgota

11.05.2023 Hotărâre PDF!
18 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învă,tământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2591/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 2592/26.04.2023 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul 11.05.2023 Hotărâre PDF!
17 06.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind aprobarea contractării şi garantării unei finantări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 2274/06.04.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea contractării şi

garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei;

-Raportul nr. 2275/06.04.2023 întocmit de Biroul economic-financiar şi Compartimentul

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

10.04.2023 Hotărâre PDF!
16 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 1886/22.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;

. -Raportul nr. 2009/2 7.03.2023

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul comisiilor de

, specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova

10.04.2023 Hotărâre PDF!
16 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi-sau garantarea de finanțări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 1885/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 1886/22.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Normelor<

15 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 15 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 1881/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 1883/22.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor

tehnico-econo

14 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 14 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA,]UDETUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 1878/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 1879/22.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA,JUDETUL PRAHOVA"; -Raportul nr. 1880/22.03.2023 &a
13 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 13 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi in cadrul obiectivului de investitii: ,,Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei si podete de acces" comuna Gorgota, judetul Prahova„ (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 1873/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 1874/22.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, pdmarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei si podete de acces" comuna Gorgota,judetul Prahova,r -Rap
12 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 12 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii:,, REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 1869/22.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 1870/22.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, jude,tul Prahova"; -Raportul nr. 1871/22.03
11 21.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 11 din 2023 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi(sau) garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 1859/21.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Normelor

procedurale interne pentru contractarea şi/sau garantarea de finanţări rambursabile

pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota,

-Raportul n

-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

cd.misiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

11 21.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 11 din 2023 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 1858/21.03.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

. -Referatul de aprobare nr. 1859/21.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota

9 20.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024 - 2026 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 459/20.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 460 /20.01.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului local de venituri si

31.01.2023 Hotărâre PDF!
8 19.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 şi utilizarea în anul 2023 ca sursă de jinnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 433/19.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 434 /19.01.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune utilizarea excedentului anual al bugetului

31.01.2023 Hotărâre PDF!
7 18.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 383/18.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 384/18.01.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a ava 31.01.2023 Hotărâre PDF!
6 18.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 6 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destina tă acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (Proiect PDF!)

Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 378/18.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 379/18.01.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a

Scri

31.01.2023 Hotărâre PDF!
5 13.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 8440/13.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 8441/13.12.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea numărului

asistenţilor pers

31.01.2023 Hotărâre PDF!
4 13.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 8437 /13.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 8438/13.12.2022 privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023, prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Raportul nr .................2 022 &i 31.01.2023 Hotărâre PDF!
3 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 116/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 130./ 06.01.2023 prezentat de dl lonut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care pro

09.01.2023 Hotărâre PDF!
2 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 112/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 114 / 05.01.2023 prezentat de dl Ionut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care propune aprobare listei

de inv

09.01.2023 Hotărâre PDF!
1 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023) () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei

luni (ianuarie - martie 2023) nr. 100/05.01.2023;

-Referatul de aprobare nr. 101/05.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

09.01.2023 Hotărâre PDF!