Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2023

3 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 116/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 130./ 06.01.2023 prezentat de dl lonut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care pro

09.01.2023 Hotărâre PDF!
2 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 112/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 114 / 05.01.2023 prezentat de dl Ionut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care propune aprobare listei

de inv

09.01.2023 Hotărâre PDF!
0 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023) () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei

luni (ianuarie - martie 2023) nr. 100/05.01.2023;

-Referatul de aprobare nr. 101/05.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

09.01.2023 Hotărâre PDF!