Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2023

22 12.05.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 22 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F. l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZA RE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2974/12.05.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 2975/12.05.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota î 15.05.2023 Hotărâre PDF!
21 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 21 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi MUlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.J.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,651 ei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ R UTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2600/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 2601/26.04.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a St:risorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a 11.05.2023 Hotărâre PDF!
20 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 20 din 2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 2597 /26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

- Referatul de aprobare nr. 2598/26.04.2023 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota,

11.05.2023 Hotărâre PDF!
19 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 19 din 2023 privind aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local - Proiectul de hotărâre nr. 2594/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 2595/26.04.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome ele fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie; - Raport

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de

specialitate ale Consiliului Local Gorgota

11.05.2023 Hotărâre PDF!
17 06.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 17 din 2023 privind aprobarea contractării şi garantării unei finantări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 2274/06.04.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea contractării şi

garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei;

-Raportul nr. 2275/06.04.2023 întocmit de Biroul economic-financiar şi Compartimentul

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

10.04.2023 Hotărâre PDF!
16 22.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 16 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023) (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 1886/22.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;

. -Raportul nr. 2009/2 7.03.2023

Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul comisiilor de

, specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova

10.04.2023 Hotărâre PDF!
11 21.03.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 11 din 2023 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi(sau) garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota (

Proiect PDF!

)
Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Referatul de aprobare nr. 1859/21.03.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea Normelor

procedurale interne pentru contractarea şi/sau garantarea de finanţări rambursabile

pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota,

-Raportul n

-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul favorabil al

cd.misiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judeţul Prahova

9 20.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 9 din 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024 - 2026 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 459/20.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 460 /20.01.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea bugetului local de venituri si

31.01.2023 Hotărâre PDF!
8 19.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 8 din 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 şi utilizarea în anul 2023 ca sursă de jinnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 433/19.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 434 /19.01.2023 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune utilizarea excedentului anual al bugetului

31.01.2023 Hotărâre PDF!
7 18.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 7 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 383/18.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; -Referatul de aprobare nr. 384/18.01.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a ava 31.01.2023 Hotărâre PDF!
6 18.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 6 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destina tă acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (Proiect PDF!)

Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 378/18.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 379/18.01.2023 prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea solicitării de prelungire a

Scri

31.01.2023 Hotărâre PDF!
5 13.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 5 din 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 8440/13.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr. 8441/13.12.2022 prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru,

primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin care propune aprobarea numărului

asistenţilor pers

31.01.2023 Hotărâre PDF!
4 13.12.2022 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 4 din 2023 privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 8437 /13.12.2022 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 8438/13.12.2022 privind aprobarea „Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023, prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Raportul nr .................2 022 &i 31.01.2023 Hotărâre PDF!
3 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

-Proiectul de hotărâre nr. 116/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei

Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 130./ 06.01.2023 prezentat de dl lonut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care pro

09.01.2023 Hotărâre PDF!
2 05.01.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre nr. 112/05.01.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul

Comunei Gorgota, judeţul Prahova;

-Referatul de aprobare nr 114 / 05.01.2023 prezentat de dl Ionut -Nicolae Dumitru , in

calitate de primar al comunei Gorgota , judetul Prahova , prin care propune aprobare listei

de inv

09.01.2023 Hotărâre PDF!
1 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023) () Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local

Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei

luni (ianuarie - martie 2023) nr. 100/05.01.2023;

-Referatul de aprobare nr. 101/05.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru

o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023 ) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae

09.01.2023 Hotărâre PDF!
18 26.04.2023 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 18 din 2023 privind aprobarea retelei şcolare a unităţilor de învă,tământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate ale consilului local Proiectul de hotărâre nr. 2591/26.04.2023 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; - Referatul de aprobare nr. 2592/26.04.2023 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul 11.05.2023 Hotărâre PDF!