Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații adăugate

DISPOZIŢIE privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obliga,tiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, a Deciziei de impunere nr.513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021
13.01.2022
DISPOZIŢIE privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei…
13.01.2022
Proiect de dispoziție 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinara de îndată
11.01.2022
Dispoziția 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară
11.01.2022
Proiect de hotărâre 3 din 2022 privind aprobarea achizi,tionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi sau de sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2022
11.01.2022
Proiect de hotărâre 2 din 2022 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2022
11.01.2022
Proiect de hotărâre 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2022)
11.01.2022
Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de sau reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota şi Comunei Gorgota,judeţul Prahova pentru anul 2022
Hotărârea 2 din 2022 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2022
Hotărârea 1 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2022)
Proces verbal încheiat pe 28 decembrie 2021 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
10.01.2022
Proiect de hotărâre 53 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova
29.12.2021
Hotărârea 53 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova
Proiect de dispoziție 114 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
29.12.2021
Dispoziția 114 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
29.11.2021
Proces verbal încheiat pe 22 decembrie 2021 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
29.12.2021
Proiect de dispoziție 113 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
23.12.2021
Dispoziția 113 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
23.12.2021
Proiect de hotărâre 52 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
23.12.2021
Hotărârea 52 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Proces verbal încheiat pe 13 decembrie 2021 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
22.12.2021
Hotărârea 51 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
Proiect de hotărâre 51 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
16.12.2021
Hotărârea 50 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
Proiect de hotărâre 50 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova
16.12.2021
Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor...
Proiect de dispoziție 103 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
16.12.2021
Dispoziția 103 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
16.12.2021
Proces verbal încheiat pe 24 noiembrie 2021 cu prilejul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
13.12.2021
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
06.12.2021