Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații adăugate

Urare cu ocazia Sf.Apostol Andrei
30.11.2022
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului proiect de hotarare: „ Proiectul Hotararii Consiliului local privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 "
12.07.2022
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului proiect de hotarare: „ Proiectul Hotararii Consiliului local privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 ".
12.07.2022
Proces verbal încheiat pe 1 noiembrie 2022 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
29.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2500 Ha de către Stoica Stelian
29.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,0358 Ha de către Ioniță Marian
29.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1383 Ha de către Ioniță Marian
29.11.2022
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 29.11.2022, orele 16.30.
25.11.2022
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 29.11.2022, orele 16.30
25.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1200 Ha de către Petre Ioana
16.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,1359 Ha de către Garoseanu Nicolae, Garoseanu Cristian, Garoseanu Iulian
16.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,3373 Ha de către Ion Gabriel și Ion Daniela Alina
15.11.2022
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,0708 Ha de către Ion Gabriel și Ion Daniela Alina
15.11.2022
declarația de căsătorie a domnului Grosu Sergiu și a doamnei sau domnișoarei Badea ELena-Cristina
10.11.2022
Declarația de căsătorie a domnului Badea Cătălin-Nicolae și a doamnei sau domnișoarei Frîncu Mihaela-Alexandra
09.11.2022
Proiect de hotărâre 41 din 2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă
07.11.2022
Hotărârea 41 din 2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. judeţul Prahova în vederea realizării, reabilitării, extinderii şi modernizării unor obiective de investiţii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare destinate îmbunătăţirii sănătăţii publice şi mediului în conformitate cu îndeplinirea obligaţiilor privind gestionarea apelor uzate şi accesul populaţiei la apă potabilă
Proiect de hotărâre 40 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei {50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
07.11.2022
Hotărârea 40 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei {50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA"
Proiect de hotărâre 39 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Încheiată de Comuna Gorgota În favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii În procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei ( 40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
07.11.2022
Hotărârea 39 din 2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Încheiată de Comuna Gorgota În favoarea A.F.l.R. România, destinată acoperirii În procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei ( 40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA "
Dispoziția 86 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară
07.11.2022
Proiect de dispoziție 86 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară
07.11.2022
Proces verbal încheiat pe 12 octombrie 2022 cu prilejul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
01.11.2022
Felicitare cu ocazia Sf.Dumitru-2022
26.10.2022
Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
Proiect de hotărâre 38 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022
24.10.2022
Proiect de hotărâre 37 din 2022 privind aprobarea cererii de finanţare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiţie: ,,Asigurarea de sisteme TIC în U.A. T. Comuna GORGOTA,JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV - Coeziune economică, socială şi teritorială Componenta C10 - Fondul local
24.10.2022
Proiect de hotărâre 36 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie-decembrie 2022)
24.10.2022