Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții➠Proiect de dispoziție 55 din 2024 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară