Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2020

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
43 10 15 Primar Proiect de hotărâre 43 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova Secretar general Anunț!

Proiect PDF!

Raport de specialitate PDF!

Referat de aprobare PDF!
42 09 07 Primar Proiect de hotărâre 42 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
41 09 07 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unui autoturism de către S.C.Edil Canal Serv Gorgota SRL Secretar general Proiect PDF!
40 08 31 Primar Proiect de hotărâre 40 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
39 08 28 Primar Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității –C.E.A.C. din cadrul Școlii Gimnaziale ,,ALEXANDRU IOAN CUZA’’ – P.J., sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova pentru anul școlar 2020-2021 Secretar general Proiect PDF!
38 08 20 Primar Proiect de hotărâre 38 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general
37 08 13 Primar Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Gorgota cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe de acces în comuna Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
36 07 29 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru al Contractului de cofinanțare pentru proiectarea și execuția conductelor... Secretar general Proiect PDF!
35 07 29 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al comunei Gorgota, precum și retragerea unilaterală din Contractul de delegare... Secretar general Proiect PDF!
34 07 29 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Comunei Gorgota, județul Prahova, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța Secretar general Proiect PDF!
33 07 16 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință-Iulie 2020 Secretar general Proiect PDF!
32 06 16 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol al Comunei Gorgota, județul Prahova, pe perioada 2020-2024 Secretar general Proiect PDF!
31 06 15 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr.818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare... Secretar general Proiect PDF!
30 06 11 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al Actului Adițional nr.1 la Contractul de constituire a dreptului de superficie nr.502 din 08.03.2017 Secretar general Proiect PDF!
29 06 12 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
28 06 10 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gorgota nr 67 din 23.12.2019 privind aprobarea niveluriulor și taxelor locale pentru anul 2020... Consiliul Local Proiect PDF!
27 05 20 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor (pășunilor) din patrimoniul privat al comunei Gorgota, județul Prahova Compartiment Registru Agricol si cadastru, Birou economic-financiar, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local Proiect PDF!
26 05 19 Consiliul Local Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50 din 28.02.2018. Compartiment Registru Agricol si cadastru, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local Proiect PDF!
25 05 19 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 466/28.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei (49, 76 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
24 04 14 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri de canalizare pe rețea existentă în comuna Gorgota Județul Prahova’’. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
23 04 14 Primar Proiect de hotărâre privind însuşirea documentației cadastrale în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală, a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
22 04 14 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a finanţării proiectului ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’ Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
21 04 30 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat și tablete gratuite per elev) în vederea asigurării unei educații digitalizate... Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
20 04 30 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
19 04 30 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.393 din 10.08.2017 de la Fondul Național de Garantare... Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
18 04 30 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.410 din 17.08.2017 de la Fondul Național de Garantare... Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
17 04 28 Primar Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2020) Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
16 03 26 Primar Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 9 din 30.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Biroul economic-financiar, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
15 03 26 Primar Proiect de Hotărâre privind soluționarea cererilor înregistrate la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 814 din 2020 și nr. 1442 din 2020 Compartimentul Registru agricol si cadastru, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
14 03 26 Primar Proiect de Hotărâre privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50 din 28.02.2018 Compartimentul Registru agricol si cadastru, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
13 03 26 Primar Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.10.2019 Secretar general, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
12 02 20 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF !
11 02 20 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
10 02 20 Primar Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni (februarie 2020-aprilie 2020) Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
9 01 22 Primar Proiect de Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și utilizarea în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
8 01 22 Primar Proiect de Hotărâre privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
7 01 21 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea burselor de ajutor social și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza", Sat Potigrafu, Comuna Gorgota, Județul Prahova(unitate cu personalitate juridică), pe semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
6 01 13 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
5 01 13 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gorgota în anul 2020 Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
Anexa PDF!
4 01 13 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota și comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
3 01 13 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
2 01 13 Primar Proiect de Hotărâre privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2020 Tatomir Mihaela; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Proiect PDF!
Anexă PDF!
1 01 09 Primar Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finalul anului 2019, în valoare de 2.661.397,02 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți Birou economic-financiar; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota Proiect PDF!