Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2022

119 12 Primar Proiect de dispoziție 119 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul Local Proiect PDF!
105 11 25 Primar Proiect de dispoziție 105 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul Local Proiect PDF!
86 10 28 Primar Proiect de dispoziție 86 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
84 10 05 Primar Proiect de dispoziție 84 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
72 09 16 Primar Proiect de dispoziție 72 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Aici !
68 09 02 Primar Proiect de dispoziție 68 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
55 07 21 Primar Proiect de dispoziție 55 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
54 06 15 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul Local Proiect PDF!
44 05 18 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
35 04 21 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
34 04 13 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2022 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Proiect PDF!
33 04 13 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
32 04 12 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2022 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
31 03 31 Primar Proiect de dispoziție 31 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
30 03 29 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
29 03 29 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2022 privind modificarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
28 03 29 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2022 privind modificarea sumei acordate cu titlu de ajutor social beneficiarilor de venit minim garantat, la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
27 03 29 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
26 03 23 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
25 03 14 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2022 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului de investitii "DESFIINTARE GRADINITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
24 03 09 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
23 03 01 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
22 03 01 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
21 02 23 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
20 02 09 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
19 02 09 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
18 02 04 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
17 02 04 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri, beneficiarilor domiciliati in comuna Gorgota, judetul Prahova, in perioada ianuarie2022 · martie 2022 Secretar general Caracter individual
16 01 31 Primar Proiect de dispoziție 16 din 2022 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2022 Secretar general Caracter individual
15 01 31 Primar Proiect de dispoziție 15 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
14 01 28 Primar Proiect de dispoziție 14 privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Gorgota pe anul 2022 şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025 Secretar general Proiect PDF!
13 01 28 Primar Proiect de dispoziție 13 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
12 01 20 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2022 privind încadrarea doamnei..., CNP..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota Secretar general Caracter individual
11 01 18 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
10 01 17 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2022 privind încetarea acordării prevăzută la punctul 9 din anexa la Dispoziția primarului nr.89 din 04.11.2021 a stimulentului eduațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
9 01 17 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
8 01 17 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
7 01 10 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
6 01 10 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2022 privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, fmpotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei ide impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, ia Deciziei de impunere nr. 513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021 Secretar general Proiect PDF!
5 01 05 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2022 privind acordarea ajutorului de deces Secretar general Caracter individual
4 01 05 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinara de îndată Consiliul local Proiect PDF!
3 01 05 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, domiciliați în comuna Gorgota, Județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022 Secretar general Caracter individual
2 01 05 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2021 Secretar general Caracter individual
1 01 05 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022 Secretar general Caracter individual
0 05 24 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgom, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
0 12 07 Primar Proiect de dispoziție 117 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul Local Proiect PDF!