Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2022

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
4 01 05 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinara de îndată Consiliul local Proiect PDF!