Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2021

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
37 04 01 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Consiliul local Proiect PDF!
29 03 20 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
23 03 08 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul local Proiect PDF !