Pixel
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Monitorul Oficial Local

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112

Registrul pentru evidența hotărârilor Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2020

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
32 06 25 Consiliul Local Hotărârea 32 din 2020 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol al Comunei Gorgota, județul Prahova, pe perioada 2020-2024 Secretar general Hotărâre PDF!
31 06 25 Consiliul Local Hotărârea 31 din 2020 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr.818 din 12.10.2017 de la Fondul de Garantare... Secretar general Hotărâre PDF!
30 06 25 Consiliul Local Hotărârea 30 din 2020 privind aprobarea modelului cadru al Actului Adițional nr.1 la Contractul de constituire a dreptului de superficie nr.502 din 08.03.2017 Secretar general Hotărâre PDF!
29 06 25 Consiliul Local Hotărârea 29 din 2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Hotărâre PDF!
28 06 10 Consiliul Local Hotărârea 28 din 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gorgota nr 67 din 23.12.2019 privind aprobarea niveluriulor și taxelor locale pentru anul 2020... Secretar general Hotărâre PDF!
27 05 28 Consiliul Local Hotărârea 27 din 2020 privind aprobarea închirierii pajiștilor (pășunilor)din patrimoniul privat al comunei Gorgota, județul Prahova Comisiei de atribuire directa a islazului (pajisti) comunale Hotărâre PDF!
26 05 28 Consiliul Local Hotărârea 26 din 2020 privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 Secretar general Hotărâre PDF!
25 05 28 Consiliul Local Hotărârea 25 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 466/28.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 703 545, 00 lei (49, 76 % din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „DESFIINŢARE GRĂDINIŢĂ (CORP C1), INTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE Biroul economic-financiar Comp. Urbanism Hotărâre PDF!
24 05 28 Consiliul Local Hotărârea 24 din 2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri de canalizare pe rețea existentă în comuna Gorgota Județul Prahova’’ Biroul economic-financiar Comp. Urbanism Hotărâre PDF!
23 05 28 Consiliul Local Hotărârea 23 din 2020 privind însuşirea documentației cadastrale în vederea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală, a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’ Biroul economic-financiar Comp. Urbanism Hotărâre PDF!
22 05 28 Consiliul Local Hotărârea 22 din 2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a finanţării proiectului ,,AMENAJARE INTERSECŢIE CU SENS GIRATORIU PE DN1 LA KM 42 + 500, ÎN COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU, JUDEŢUL PRAHOVA’’ Biroul economic-financiar Comp. Urbanism Hotărâre PDF!
21 05 05 Consiliul Local Hotărârea 21 din 2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat și tablete gratuite per elev) în vederea asigurării unei educații digitalizate... Birou economic-financiar Hotărâre PDF!
20 05 05 Consiliul Local Hotărârea 20 din 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Hotărâre PDF!
19 05 05 Consiliul Local Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.393 din 10.08.2017 de la Fondul Național de Garantare... Birou economic-financiar Hotărâre PDF!
18 05 05 Consiliul Local Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.410 din 17.08.2017 de la Fondul Național de Garantare... Birou economic-financiar Hotărâre PDF!
17 05 05 Consiliul Local Hotărârea 17 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2020) Secretar general Hotărâre PDF!
16 03 26 Consiliul Local Hotărârea 16 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 9 din 30.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea in anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Birou economic-financiar Hotărâre PDF!
15 03 26 Consiliul Local Hotărârea 15 privind soluționarea cererilor înregistrate la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 814 din 2020 și nr. 1442 din 2020 Secretar general, Comp. Registru agricol si cadastru Hotărâre PDF!
14 03 26 Consiliul Local Hotărârea 14 privind soluționarea cererii înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50 din 28.02.2018 Secretar general, Comp. Registru agricol si cadastru Hotărâre PDF!
13 03 26 Consiliul Local Hotărârea 13 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Gorgota, judetul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 31.10.2019 Secretar general Hotărâre PDF!
12 02 20 Consiliul Local Hotărârea 12 din 2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.000.000 lei Birou economic-financiar; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota Hotărâre PDF!
11 02 20 Consiliul Local Hotărârea 11 din 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2021-2023 al comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota Hotărâre PDF!
10 02 20 Consiliul Local Hotărârea 10 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni (februarie-aprilie 2020) Secretar general Hotărâre PDF!
9 01 22 Consiliul Local Hotărârea 9 din 2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și utilizarea în anul 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Birou economic-financiar; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota Hotărâre PDF!
8 01 22 Consiliul Local Hotărârea 8 din 2020 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF!
7 01 22 Consiliul Local Hotărârea 7 din 2020 privind aprobarea burselor de ajutor social și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza", Sat Potigrafu, Comuna Gorgota, Județul Prahova(unitate cu personalitate juridică), pe semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF!
6 01 13 Consiliul Local Hotărârea 6 din 2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF!
5 01 13 Consiliul Local Hotărârea 5 din 2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Gorgota în anul 2020 Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărăre PDF!
Anexă PDF!
4 01 13 Consiliul Local Hotărârea 4 din 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare în litigiile juridice ale Consiliului Local Gorgota și comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF!
3 01 13 Consiliul Local Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar General; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF!
2 01 13 Consiliul Local Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea "Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2020 Tatomir Mihaela; Toate comisiile de specialitate al C.L. Gorgota; Hotărâre PDF !
Anexă PDF !
1 01 09 Consiliul Local Hotărârea 1 din 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finalul anului 2019, în valoare de 2.661.397,02 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți. Birou economic-financiar Hotărâre PDF!

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2020