Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023

22 15.05.2023 15.05.2023 Hotărârea 22 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393/10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F. l.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZA RE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
21 11.05.2023 11.05.2023 Hotărârea 21 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410/17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi MUlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.J.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,651 ei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ R UTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
20 11.05.2023 11.05.2023 Hotărârea 20 din 2023 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
19 11.05.2023 11.05.2023 Hotărârea 19 din 2023 privind aprobarea organizării, în anul 2023, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii şi diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
18 11.05.2023 11.05.2023 Hotărârea 18 din 2023 privind aprobarea re,telei şcolare a unităţilor de învă,tământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2023-2024, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
17 10.04.2023 13.04.2023 Hotărârea 17 din 2023 privind aprobarea contractării şi garantării unei finantări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
16 10.04.2023 13.04.2023 Hotărârea 16 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2023) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
11 30.03.2023 13.04.2023 Hotărârea 11 din 2023 privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi-sau garantarea de finanţări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
10 28.02.2023 01.03.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
9 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024 - 2026 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
8 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 şi utilizarea în anul 2023 ca sursă de jinnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
7 31.01.2023 31.01.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
6 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destina tă acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
5 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
4 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
3 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
2 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
1 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru