Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența dispozițiilor Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, județul Prahova, anul 2021

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
97 11 18 Primar Dispoziția 97 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Dispoziție PDF!
84 10 22 Primar Dispoziția 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Aici !
83 10 15 Primar Dispoziția 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Dispoziție PDF!
76 09 24 Primar Dispoziția 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Dispoziție PDF!
64 08 19 Primar Dispoziția 64 din 2021 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova - Dispoziție PDF!
62 08 05 Primar Dispoziția 62 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul local Dispoziție PDF!
54 07 01 Primar Dispoziția 54 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară Consiliul local Dispoziție PDF !
53 06 29 Primar Dispoziția 53 din 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2021 Consiliul local Dispoziție PDF!
37 04 01 Primar Dispoziția 37 din 2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova - Dispoziție PDF!
29 03 23 Primar Dispoziția 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Dispoziție PDF!
28 03 16 Primar Dispoziția 28 din 2021 privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova -
27 03 16 Primar Dispoziția 27 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare, din Comuna Gorgota, Județul Prahova privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova -
26 03 16 Primar Dispoziția 26 din 2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Soare Luminița, asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, județul Prahova -
25 03 15 Primar Dispoziția 25 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei Iamandache Daniela, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova -
24 03 10 Primar Dispoziția 24 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Voicu Elena, persoana cu handicap grav -
23 03 04 Primar Dispoziția 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara -
22 03 04 Primar Dispoziția 22 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoana cu handicap grav -
21 02 26 Primar Dispoziția 21 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene -
20 02 23 Primar Dispoziția 20 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 -
19 02 23 Primar Dispoziția 19 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, runda 2020, din Comuna Gorgota, Județul Prahova -
18 02 18 Primar Dispoziția 18 din 2021 privind privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Dispoziție PDF!
14 02 01 Primar Dispoziția 14 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene -
13 02 01 Primar Dispoziția 13 din 2021 are caracter personal -
12 02 01 Primar Dispoziția 12 din 2021 are caracter personal -
11 02 01 Primar Dispoziția 11 din 2021 privind reglementarea lucrului cu foc deschis, în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova -
10 02 01 Primar Dispoziția 10 din 2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență -
9 02 01 Primar Dispoziția 9 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Gorgota, județul Prahova -
8 02 01 Primar Dispoziția 8 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav -
7 02 01 Primar Dispoziția 7 din 2021 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 13 ianuarie 2020 -
6 02 01 Primar Dispoziția 6 din 2021 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2021 -
5 02 01 Primar Dispoziția 5 din 2021 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2021 -
4 01 21 Primar Dispoziția 4 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara Consiliul local
3 01 19 Primar Dispoziția 3 din 2021 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020 - 2021 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova -
2 01 08 Primar Dispoziția 2 din 2021 privind completarea Dispoziției Primarului nr. 132 din 30.10.2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova; -