Pixel
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Monitorul Oficial Local

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112

Comisii de specialitate

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură şi gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Comisia pentru pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2020