Pixel

Primăria Gorgota
Județul Prahova

Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Despre noi

Informații de interes public

Date de contact

112
Obligațiile părinților

Anunțuri Anul 2019

Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației privind organizarea pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gorgota
Anunț privind declararea judecătorească a morții intimatului Albescu Gheorghe, domiciliat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, nr.128
Informare și consultare asupra documentației de urbanism "PUD ridicare restricție de construire zonă cu funcțiuni complexe de interes public..."
PUZ-extindere intravilan (S=1632MP) și schimbare parțială destinație teren intravilan pentru zona locuințe și funcțiuni complementare...
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, județul Prahova, prin atribuire directă
Anunț în atenția S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Componența Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Informare către părintele care exercită singur autoritatea părintească care urmează să plece la muncă într-un alt stat
Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și planul de lucrări de interes local
Notă de constatare ca urmare a unui control fiscal și în domeniul urbanismului la S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din 21 mai 2019, încheiat pentru S.C.Premium Interfinance S.R.L., reprezentată de dl.Kehaiyan Garbis-Vincențiu
Proces-verbal de constatare a contravenției Numărul PCG 677 din 04.06.2019
Raport de inspecție fiscală încheiat la data de 06.08.2019 la S.C.Premium Interfinance S.R.L.(Raport, constatări, invitație, proces-verbal)
Anunț privind depunerea cererilor în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței-sezonul rece noiembrie 2019-martie 2020

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie

Hotărârile Consiliului Local

Ultimele informații adăugate

2018