Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Dezideratele noastre

Primar Gorgota De la bun început am fost conștient că Administrația Locală are obligația să propună comunității programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am facut tot ce mi-a stat în putință să modernizez această comună și să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană.

Fiind un locuitor al comunei am realizat că trebuie sa cunosc mai bine posibilitățile de dezvoltare economico-socială a localității unde locuiesc și unde îmi desfășor activitatea profesională.

În momentul preluării mandatului de primar, în anul 2012, în comuna noastră am identificat următoarele deziderate ce mi-am propus să le pun în aplicare pâna în anul 2020:

  • extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan astfel încât aceasta să crească de la o acoperire a necesarului populației de la 70% la 100%.Pentru îndeplinearea acestui obiectiv, conform estimarilor noastre , ne sunt necesari 500.000 Euro fără T.V.A.
  • extinderea rețelei de canalizare de la 40% grad de acoperire a comunei la 100%. Această extindere, va reduce impactul asupra calității factorilor de mediu datorat deficiențelor în cadrul sistemului de coletare și epurare a apelor uzate menajere la nivelul localității. Realizarea stației de epurare și tratare a apelor reziduale reprezintă un element primordial în dezvoltarea societății actuale, localitatea urmând a se integra în limitele de poluare admise de Uniunea Europeană. Valoarea acestui proiect este estimată la 1.520.000 Euro fără T.V.A.
  citește mai mult

Infrastructura comunei noastre

Infrastructura comunei Gorgota
Satele componente ale comunei Gorgota dispun de o serie de rețele și echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.

  • Electricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în procent de 100% la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Alimentarea cu energie electrică a comunei se face cu o rețea de distribuție de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din rețeaua de 110 KV. Rețeaua de joasă tensiune, tip aerian, destinată consumatorilor casnici și iluminatului public, este racordată la posturi de tip aerian. Rețelele electrice sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de mercur.
  • Gaz – în prezent locuitorii comunei beneficiază de rețeaua de alimentare cu gaz metan, în proportie de 70 %. Consiliul local are în plan pentru perioada 2015 - 2020 extinderea acesteia până la acoperirea întregului necesar.
  • Canalizare – comuna beneficiază de rețea de canalizare, în proporție de 40%, urmărindu-se extinderea ei pe perioada 2015 – 2020.
  • Apa potabilă –există rețea de apă potabilă în localitate, în proporție de 40%, urmărindu-se extinderea ei pe perioada 2015-2020;
  • Drum – Drumurile sunt asfaltate în proporție de 90%, fiind necesară extinderea lor în perioada 2015 – 2020.
  • Infrastructura de telecomunicații din comuna Gorgota este bine dezvoltată. În ultimii 5 ani domeniul telecomunicațiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datorează în principal apariției și promovării unor produse și servicii noi și a diversificarii celor existente. Cea mai mare rată de dez­voltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de internet și al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potențialul în domeniul telecomunicațiilor este încă departe de a fi epuizat.
  citește mai mult

Strategie de dezvoltare a comunei Gorgota

Strategie de dezvoltare a comunei Gorgota
Actuala stare de planificare, legata de imprevizibilitatea si complexitatea dinamicilor ce guverneaza procesele administrative si economice, face sa devina urgenta conceperea unor mecanisme ce pot garanta un raport din ce in ce mai strans intre evaluare si proces de plan.

Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigente de sector, indicatiilor asupra amenajarilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice si din indicatiile pentru dezvoltare sugerate de sistemul de finantari conexat cu

Fondurile Europene – face sa devina mai delicata tema celui ce planifica si intocmeste o stategie de dezvoltare.

In fata multiplicarii informatiilor si asteptarilor, cel care planifica are datoria de a evalua care sunt caile oportune pentru o proiectare orientata catre o dezvoltare coerenta si unitara a teritoriului.

Aceasta abordare este cu atat mai actuala, cu cat devin active noile mecanisme generate de principiul subsidiaritatii, respectiv de promovarea descentralizarii economice si financiare si deplasarea accentului catre administratia locala. Participarea si pregatirea devin elemente semnificative pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locala”, cu scopul de a realiza strategiile, obiectivele si continuturile identificate de Administratia Comunei Gorgota.

Pe de alta parte, planificarea in sine impune noi modele si noi metode de abordare pentru armonizarea strategiilor la nivel supracomunal. Strategia, pentru a fi eficace, trebuie sa tina cont de diferitele argumente de dezvoltare a teritoriului, cu obiectivul dezvoltarii integrate in toate sectoarele ce contribuie in general la imbunatatirea calitatii vietii.

Prezenta strategie de dezvoltare locala intentioneaza sa confrunte caracteristicile evidente ale economiei locale, din ce in ce mai orientata spre modelul de dezvoltare integrata, cu diferitele argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu si reprezentate de indicatiile politicilor comunitare aplicate  citește mai mult

GDPR-Primăria Gorgota

Ofițer - persoana responsabila cu protectia datelor personale la nivelul Primariei Gorgota:

 

SEDRYA INFORSEC SRL - Cod fiscal RO 36657002,

Tel. 072297446,

E-mail: office@inforsec.ro