Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri➠Proiect de hotărâre 43 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova