Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022➠Proiect de hotărâre 33 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director sau director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat -Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ