Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local➠Proces verbal încheiat pe 8 noiembrie 2023 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota