Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Transparență decizională➠DISPOZIŢIE privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obliga,tiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, a Deciziei de impunere nr.513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021