Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 45 din 2022 privind asocierea U.A. T. Comuna Gorgota şi U.A. T. Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, Comuna Gorgota, judeţul Prahova"

Inițiator:Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru

Data adoptării:13.12.2022

Data intrării în vigoare:15.12.2022

Link:Hotărâre PDF!