Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"

Inițiator:Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru

Data adoptării:28.09.2022

Data intrării în vigoare:28.09.2022

Link:Hotărâre PDF!