Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 33 din 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota şi a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director sau director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat -Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ

Inițiator:Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului loca

Data adoptării:08.09.2022

Data intrării în vigoare:09.09.2022

Link:Hotărâre PDF!