Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 25 din 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:., Amplasare staţii de redncărcare autovehicule electrice în Comuna Gorgota,Judeţul Prahova„

Inițiator:Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru

Data adoptării:19.05.2022

Data intrării în vigoare:20.05.2022

Link:Hotărâre PDF!