Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 18 din 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general şi a sumelor neeligibile necesare realizării obiectivului de investiţii:,, Amplasare staţii de reâncărcare autovehicule electrice În Comuna Gor9ota,judeţul Prahova"

Inițiator:Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru

Data adoptării:31.03.2022

Data intrării în vigoare:06.04.2022

Link:Hotărâre PDF!