Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse sau gestionate➠ Documente gestionate și(sau) produse în cadrul instituției în conformitate cu prevederile art.5 alin(1), lit.h din Legea 544-2001