Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Publicul este invitat spre informare și consultare supra documentației de urbanism pentru:Plan urbanistic de detaliu ridicare restricție de construire și construire spălătorie auto self service, clădire multifuncțională...