Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru Proiectul de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2022 si utilizarea in in anul 2023 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare