Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Achiziție servicii bancare

Formulare pentru CREDIT UATC Gorgota 2023

Bilanțuri

Grafic 7 mil

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne În valoare de 4.000.000 lei

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investitii „MODERNIZARE CAMIN CULTURAL - EXTINDERE CORP C1, DESFIINTARE ANEXA C2, CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE Sf PIETONALE, PARCARE, UTILITATI, BRANSAMENTE Sf ORGANIZARE DE SANTIER,JUD. PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU„

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALA IN COMUNA GORGOTA,]UDETUL PRAHOVA"

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investiţii DESFIINŢARE GRĂDINIŢA (CORP C1), ÎNTOCMIRE PUD RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, SPAŢIU PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE ŞI ORGANIZARE ŞANTIER"

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi in cadrul obiectivului de investitii: ,,Amenajare trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei si podete de acces" comuna Gorgota, judetul Prahova„

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru contractarea şi/sau garantarea de finan,tări rambursabile pentru Unitatea administrativ-teritorială comuna Gorgota

Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit

DOCUMENTAŢIE DESCRIPTIVĂ privind achiziţia publică de Servicii de acordare a unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 4.000.000

Răspuns clarificări CEC BANK

Contract de finanțare "Modernizare Cămin Cultural"

Contract de finanțare "Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota, județul Prahova"

Acte adiționale "Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Gorgota, județul Prahova"

Contract finanțare "Desființare Grădiniță (Corp C1), întocmire PUD..."

Declarație pe propria răspundere

Situație de lucrări

Răspuns clarificări - 28.04.2023

Anunț Erată